Security op je evenement

Bij bepaalde evenementen is het raadzaam om securitymedewerkers in te zetten die het hele evenement helpen in het oog houden.

Als organisator bepaal je zelf wie je hiervoor inschakelt:

Optie 1: een vergunde bewakingsfirma

Kies voor professionals en vraag bewakingsagenten van een vergunde bewakingsfirma met geldige identificatiekaarten voor dit soort opdrachten. Vermeld de naam van de firma op je evenementaanvraag. Jouw voorstel kan geweigerd worden, bijvoorbeeld omwille van de reputatie van de gekozen firma.

Optie 2: inzet van vrijwilligers voor bewakingsopdrachten

Organiseer je sporadisch -3 à 4 keer per jaar- een evenement? Dan kan je leden van je vereniging of personen met aanwijsbare band zoals ouders van leden inschakelen – op voorwaarde dat ze dit gratis en occasioneel doen. Hiervoor vraag je bijkomend bij je evenementaanvraag de toestemming van de Burgemeester aan. Vermeld alle persoonsgegevens op het aanvraagformulier toestemming  Burgemeester. Deze vergunning zelf is gratis.

Doe dit minstens 6 weken voor je activiteit plaatsvindt. We leggen je vraag voor aan de politie, burgemeester en FOD Binnenlands zaken. Op basis van hun adviezen laten we je weten of je aanvraag wel of niet wordt goedgekeurd.

Optie 3: combinatie

Combineer bewakingsagenten van een erkende bewakingsfirma met vrijwilligers van je vereniging. Vermeld de naam van de firma op je evenementaanvraag en vul de toestemmingsaanvraag in met de gegevens van de vrijwilligers.

Ontdek hier wat security wel of niet mag uitvoeren, dit is wettelijk bepaald.

Meer informatie