Openbare Werken: wegen en voetpaden

Wie op de openbare weg een stelling of bouwwerktuigen wil plaatsen of bouwmaterialen wil stapelen, moet daarvoor een machtiging aanvragen, in principe één maand vooraf aan de politie. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen werken van korte duur tot 4 werkdagen en werken van lange duur die dus meer dan 4 dagen in beslag nemen:

  • werken van korte duur (< 4dagen): de vergunning wordt meteen uitgereikt
  • werken van langere duur (> 4 dagen): de aanvraag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen, dat bijkomende voorwaarden kan stellen.

Voor het uitstallen van koopwaar op het voetpad voor winkelpanden is een voorafgaande toelating nodig. Aanvragen dienen schriftelijk te gebeuren bij het College van Burgemeester en Schepenen.

Voorwaarden

Voor de aanvang van bouwwerken moet de bouwheer eventuele beschadigingen aan het voetpad melden aan de dienst Grondgebiedszaken. Indien er geen plaatsbeschrijving van het voetpad werd opgemaakt, wordt verondersteld dat het voetpad zich in goede staat bevindt en dat de beschadiging van het voetpad veroorzaakt werd door de bouwheer-aannemer.