Gratis verzekering gewaarborgd wonen

Sinds 1 januari 2023 kan je bij het Vlaams Woningfonds terecht voor de aanvraag van de gratis Verzekering Gewaarborgd Wonen.

Wie een hypothecaire lening bij gelijk welke kredietinstelling afsluit voor het kopen, bouwen of verbouwen van een woning, kan zich met de verzekering gewaarborgd wonen kosteloos verzekeren tegen inkomensverlies door plotse werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, of onvrijwillige stopzetting van de zelfstandige activiteit. Deze verzekering helpt je dan bij de aflossing van de lening.

Voorwaarden

Jouw lening

  • Je hebt minstens 50.000 euro geleend om een woning te bouwen of te kopen of 25.000 euro voor louter renovatiewerken;
  • Je moet jouw aanvraag voor de verzekering indienen ten laatste een jaar na de eerste kapitaalsopname van jouw lening.

Jouw woning

  • De woning waarvoor je leent ligt in het Vlaams Gewest en is of wordt uw hoofdverblijfplaats. Jij en jouw mede-leners hebben geen andere woning in volle eigendom, tenzij deze ongeschikt is verklaard;
  • De waarde van de woning mag door de kredietinstelling niet hoger zijn geschat dan 378 120 euro.
  • Je hebt voor dezelfde woning nog geen eerdere verzekering gewaarborgd wonen gehad.

Jouw werk

  • Voor werknemers betekent dit op de aanvraagdatum en tijdens de twaalf maanden voorafgaand de aanvraagdatum minstens in een deeltijdse betrekking werken met een contract van onbepaalde duur, een contract van bepaalde duur of op basis van een uitzendcontract.
  • Voor zelfstandigen betekent dit dat zij op de aanvraagdatum hun zelfstandige activiteit reeds gedurende minstens twaalf maanden in hoofdberoep uitoefenen.