Gratis verzekering gewaarborgd wonen

Koopt of bouwt u een woning en heeft u een hypothecaire lening aangegaan voor minstens 50 000 euro? 
Of renoveert u een woning en ging u hiervoor een lening aan van minimum 25 000 euro? Misschien komt u dan in aanmerking voor de verzekering gewaarborgd wonen.

Wat?
  • Gratis verzekering voor een periode van tien jaar;
  • U hoeft dus geen premies te betalen;
  • Tegemoetkoming in de aflossing van de hypothecaire lening bij onvrijwillige arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.
Aanvragen

U kunt het formulier downloaden op de website van Wonen Vlaanderen. Vul dit in en bezorg het formulier samen met de nodige documenten per post aan Wonen Vlaanderen.

Voorwaarden
  • U heeft minimum 50.000 euro geleend om een woning te bouwen of te kopen OF u heeft minimum 25.000 euro geleend om een woning te renoveren;
  • De woning is gelegen in het Vlaams gewest;
  • Er is minder dan een jaar verstreken tussen uw eerste kapitaalopname en het indienen van de aanvraag om de verzekering te bekomen;
  • 1 jaar ononderbroken gewerkt hebben;
  • De geschatte verkoopwaarde van de woning bedraagt maximum 320.000 euro. 
  • Er gelden geen inkomensgrenzen behalve als u leent voor een nieuwbouw waarvoor de bouwaanvraag aangevraagd werd voor 01/01/2012.