Gratis huisvuilzakken voor stomapatiënten

Personen die leven met chronische stoma kunnen jaarlijks van de stad Menen gratis één rol kleine restafvalzakken bekomen. 

Het aanvraagformulier moet ondertekend en gedateerd worden door een geneesheer die bevestigt dat bij de aanvrager de vereiste medische pathologie aanwezig is, met name chronische stoma.

De gratis restafvalzakken kunnen afgehaald worden bij het onthaal in het stadhuis Menen – LDC Allegro - LDC Dorpshuis Rekkem – Het Applauws Lauwe en dit tijdens de openingsuren. 

Voor het verkrijgen van de gratis restafvalzakken moet men bij de afhaling ervan een recent en volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (maximaal drie maanden oud), samen met de elektronische identiteitskaart van de aanvrager voorleggen.

Voorwaarden

Om recht te hebben op deze gratis restafvalzakken moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden.

  • gedomicilieerd zijn in Menen
  • niet verblijven in rust- en verzorgingstehuis
  • leven met chronische stoma