Duurzame evenementengids

Duurzaamheid is een hot topic! Klimaatmarsen, nieuwe wetgeving omtrent herbruikbare bekers, afvalreductie, het is niet meer weg te denken van jullie evenement. Helaas wordt organiseren er niet simpeler door. Daarom willen wij met Stad Menen, de dienst evenementen en de dienst milieu, jullie een leidraad geven die gebruikt kan worden bij het organiseren van jullie duurzaam evenement.

In de beleidsnota engageert het stadsbestuur zich ertoe om van Menen een klimaatvriendelijke stad te maken. En dit op een participatieve en sociale manier. Duurzame evenementen zijn hier dan ook niet weg te denken!

We willen graag dat evenementen op grondgebied Groot-Menen zo weinig mogelijk schade met zich meebrengen voor het milieu en dat die daarnaast ook economisch en sociaal rendabel zijn. Een duurzaam evenement, voor een sociaal en klimaatvriendelijker Menen! Daarom deze evenementengids met enkele bruikbare tips!

Duurzame evenementengids