Bouwreglement - Stedenbouwkundige verordening

Maak hier jouw afspraak

Het algemeen bouwreglement, ook wel de stedenbouwkundige verordening genoemd, is van kracht sinds 11 december 2008.

De stedenbouwkundige verordening of het algemeen bouwreglement moet mee de woonkwaliteit in Menen verder helpen verhogen. Het moet als algemene en objectieve richtlijn alle hierboven vermelde knelpunten effectief kunnen aanpakken.

Deze algemene gemeentelijke stedenbouwkundige verordening legt specifieke voorschriften vast inzake kroonlijsthoogte, nokhoogte en aantal bouwlagen bij nieuwbouw of verbouwingen. Ook de minimale breedte van het bouwperceel, de voorwaarden voor een bijgebouw, de hoogte van tuinafsluitingen en de mogelijkheid om een garagepoort in gevelwoningen aan te brengen worden allemaal strikt hierin beschreven. Ook de voorwaarden waaraan een bouwdossier dient te voldoen om als volledig te worden beschouwd, zijn in de verordening vastgesteld.

Een bouwaanvraag moet dus aan al deze specifieke stedenbouwkundige voorwaarden voldoen om een stedenbouwkundige vergunning te kunnen krijgen.

De lancering van een stedenbouwkundige verordening is niet alleen van goudwaarde voor het stadsbestuur en haar diensten - die voortaan alle bouwaanvragen op een duidelijke, eenvormige en vooral efficiënte manier kunnen interpreteren en verwerken: ook inwoners en professionals die willen bouwen of verbouwen, weten hiermee perfect op voorhand waar ze in hun project rekening mee moeten houden.