Private lessen

Voorwaarden: minstens 5 jaar zijn bij aanvang van de lessen

Kosten: 25 € per les + de prijs van een ingangsticket

Hoe inschrijven: mail sturen naar badhuis@menen.be met vermelding van welke cursus u wenst / naam + voornaam kindje / geboortedatum kindje / gsm nummer van één van de ouders

Hierna wordt u gecontacteerd om een eerste afspraak vast te leggen.