Leiewerken in Menen: dit zijn de nieuwe bruggen

Gepubliceerd op Donderdag 20 juni 2019

Nieuwe Leiebrug naar de toekomst

foto toekomstige Nieuwe Leiebrug Menen

Menen maakt zich op voor een metamorfose! De Vlaamse Waterweg nv werkte, samen met stad Menen, achter de schermen hard verder aan de voorbereiding van de Leiewerken in het centrum. De voorontwerpen van de nieuwe brug in de Rijselstraat en de nieuwe fietsers- en voetgangersbrug ter hoogte van de Grondwetstraat zijn klaar! De ontwerpen werden op 19 juni onder grote belangstelling, voorgesteld op een infomarkt in CC De Steiger.

Leiewerken Menen

Om de Leie aan te passen aan de scheepvaart van de toekomst, zijn er in Menen een aantal aanpassingen nodig. Zo is de brug in de Rijselstraat te laag en moet ze dus vernieuwd worden. Ook moet de bocht in de vaarweg rechtgetrokken worden. De bestaande krappe bocht maakt het voor grotere, langere schepen onmogelijk om vlot en veilig te kunnen passeren. Omdat De Vlaamse Waterweg nv met Seine Schelde Vlaanderen ook wil investeren in het leven op en naast de waterweg, wordt er ter hoogte van de Grondwetstraat een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug gebouwd. Zo investeert Vlaanderen 25 miljoen euro om de Leie ook in Menen geschikt te maken voor moderne schepen tot 4.500 ton. Eén zo’n schip haalt in één klap 220 vrachtwagens weg van de weg. De Leie in Menen wordt zo een schakel in de Seine-Scheldeverbinding: de watersnelweg van de toekomst, die onze Vlaamse Havens zal verbinden met Parijs. Bovenop die watersnelweg komt in Menen de fietssnelweg Komen-Deinze. En rond de Leie komt er veel stadsvernieuwing. De werken worden ingrijpend, maar zullen een zegen zijn voor de mobiliteit, economie en leefomgeving in Menen.

Een nieuwe, open brug

Het voorontwerp van de nieuwe brug in de Rijselstraat is klaar. De nieuwe brug wordt naast de bestaande brug gebouwd, aan de westelijke zijde. Het wordt een stalen brug met een lengte van 61 meter en een betonnen wegdek. De brug rust op V-vormige pijlers, waardoor er op de brug een open zicht op de omgeving ontstaat. Om de brug fietsvriendelijk te maken, wordt er een afscheiden fiets- en voetpad voorzien aan beide zijden van de brug en zijn de aanloophellingen slechts 4 %. Deze flauwe helling zorgt ervoor dat deze hogere brug voor fietsers vlot toegankelijk is. In het ontwerp is er ook ruime aandacht voor zowel de omgeving als het erfgoed van de streek. Op de landhoofden van de nieuwe brug zal gewerkt worden met een baksteen bekleding die verwijst naar de bestaande vestigingsmuren.

Buurt en brug in balans

Bij een nieuwe brug hoort ook een nieuwe omgeving. Tijdens de Leiewerken vernieuwt de Vlaamse waterwegbeheerder dan ook het openbaar domein op beide oevers. De concrete invulling van deze nieuwe publieke ruimtes ligt echter nog niet vast en wordt bepaald in samenwerking met stad Menen. Ook de tijdelijke invulling van een aantal braakliggende terreinen tijdens de werken is nog niet bepaald. Op de infomarkt werd er, in samenwerking de stad, de werkgroep DE PANDEN en enkele enthousiaste inwoners, druk nagedacht hierover.

Nieuwe fietsvriendelijke verbinding

Naast een nieuwe wegbrug bouwt De Vlaamse Waterweg nv ook een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug ter hoogte van de Grondwetstraat. Deze brug zal een belangrijke verbinding vormen voor het fietsverkeer in de omgeving en ligt bovendien op de fietssnelweg Komen-Deinze. Het ontwerp van de nieuwe fietsers- en voetgangersbrug lijkt op dat van de nieuwe brug in de Rijselstraat, maar toch krijgt de brug, met een lengte van 62 meter, een eigen identiteit. In plaats van de v-vormige pijlers van de wegbrug, wordt hier gekozen voor eenvoudige, schuine palen die de brug zullen dragen. Een flauwe helling van 4% zorgt ook hier voor een vlotte doorgang voor het fietsverkeer.

Volgende stappen in de Leiewerken

De voorontwerpen van de nieuwe brug in de Rijselstraat en de nieuwe fietsers- en voetgangersbrug worden momenteel omgezet in een definitief ontwerp. Ondertussen wordt ook gestart met de opmaak van het milieueffectenrapport, het zogenaamde MER. De werken voor de nieuwe fietsers- en voetgangersbrug zullen eind 2020 van start gaan. Vooraleer de werken in het centrum van Menen kunnen starten, moeten alle panden gesloopt zijn. Deze sloopwerken starten midden 2020. De eigenlijke Leiewerken starten ten vroegste midden 2021 en zullen vermoedelijk tegen eind 2024 volledig afgerond zijn.

MEER INFO

De Vlaamse Waterweg nv, 09 292 12 11

www.seineschelde.be/locatie/menen

Kon je er niet bij zijn tijdens de infomarkt op woensdag 19 juni 2019 in CC De Steiger?

Geen nood, hier kun je de infopanelen nog eens herbekijken. (klik hier)

Een samenvattende flyer kun je hier raadplegen (klik hier)

Nieuwe fietsers- en voetgangersbrug

foto toekomstige Nieuwe fietsers- en voetgangersbrug Menen

Veel volk op infomarkt Leiewerken

foto volle zaal Infomarkt Leiewerken
Op de infomarkt van 19 juni konden onze inwoners de ontwerpen van de nieuwe bruggen ontdekken. 300 aanwezigen konden ook mee nadenken over de tijdelijke invulling van de gronden. Ook de verschillende scenario's voor het Barakkenpark werden voorgesteld.