Het sociaal huis pakt nu ook menstruatie-armoede aan

Gepubliceerd op Woensdag 01 september 2021

Uit een recent onderzoek van Caritas bleek dat 1 op de 8 vrouwen in Vlaanderen tussen 12 en 25 jaar soms niet genoeg geld heeft om maandverbanden of tampons te kopen. Bij jongeren die opgroeien in armoede loopt dat cijfer op tot 45 procent. Ook heel wat volwassenen kunnen door financiële moeilijkheden niet de nodige producten kopen tijdens hun menstruatie.

Ingrijpende gevolgen

Wie niet beschikt over voldoende menstruatieproducten, moet zich tijdens haar maandstonden behelpen. Meisjes en vrouwen gaan zuinig zijn met menstruatieproducten door ze te hergebruiken of langer dan aangewezen te gebruiken. Ze behelpen zich met toiletpapier, kousen of meerdere lagen ondergoed. Deze noodoplossingen geven hen een verhoogd risico op medische problemen als infecties en toxic tampon syndrome.
Heel wat meisjes en vrouwen die zich niet voldoende kunnen beschermen tegen doorlekken, blijven thuis tijdens hun menstruatie. Meisjes blijven weg op school, vrouwen melden zich ziek op het werk, vrijetijdsactiviteiten worden overgeslaan. Wie toch naar school of werk gaat, voelt zich door de onvoldoende bescherming ongemakkelijk. De mentale impact van het niet kunnen aankopen van menstruatieproducten is groot.

De gevolgen van menstruatie-armoede op vlak van gezondheid, sociale participatie en gelijke kansen zijn te groot om er geen expliciete aandacht en zorg aan te besteden, ook al gaat het om een specifiek onderdeel van kansarmoede. Menstruatie en het tekort aan menstruatieproducten mogen geen bron zijn van uitsluiting en ongelijkheid. Om die reden willen wij als sociaal huis de financiële drempel tot menstruatieproducten wegnemen. Daarnaast blijft het ook belangrijk om als sociaal huis een integrale visie op kansarmoede na te streven en op de verschillende levensgebieden kansen te bieden.

In mei zijn we gestart met het uitdelen van een menstruatiekit aan alle vrouwelijke klanten van het toemaatje. Naast een pakket met menstruatieproducten, zal er ook een informatiepakket aangeboden worden met tal van relevante thema’s. Na dit startpakket kan men nu maandelijks menstruatieproducten naar keuze meedoen.

In samenwerking met Kind en Gezin, wordt er ook een specifieke menstruatiekit ontwikkeld voor pas bevallen moeders met aangepaste menstruatieproducten en een informatiepakket rond bevallen en het beginnend moederschap.

Menstruatiekit in de school

Vanaf september 2021 is er een specifiek pakket ontwikkeld voor jonge meisjes, in samenwerking met de brugfiguren die dit in de scholen kunnen aanbieden. Hier zal ook een passend informatiepakket aan gekoppeld worden, specifiek voor jonge meisjes.

De zorgcoördinatoren van de basisscholen zijn alvast opgetogen met dit initiatief. Het kan in crisissituaties meteen ingezet worden. Maar het biedt zeker perspectief om het thema met de ouders te bespreken. Het is ook een insteek voor een doorverwijzing naar toemaatje.

Toemaatje

Toemaatje is een initiatief van het sociaal huis. Het is een sociale kruidenier (winkelconcept): de mensen kiezen zelf welke producten ze meenemen. Dit zijn zowel food als non-food-producten. Ze betalen hiervoor € 2 en krijgen ook maandelijks 2 vuilzakken + 1 PMD-zak mee. Onze ‘winkel’ is gelegen in de Wervikstraat  elke donderdag open van 9u tot 11u en van 14u30 tot 17u.

Het toemaatje beschikte ook al over een pamperbank. De luiers voor baby's en jonge kinderen worden in pakketjes van 25 stuks verkocht voor 1 euro. Dit aanbod wordt nu uitgebreid met gratis menstruatiekits.

Of iemand kan komen naar het toemaatje, wordt bepaald door een financieel onderzoek (door maatschappelijk werkers van het sociaal huis).

Vragen: sociaalhuis@menen.be of 056/527100