De Meenenaar

“Wat gebeurde er in onze stad tussen 1878 en 1940? Je leest het allemaal in de krant De Meenenaar die we nu dankzij de heemkring en de bib weer kunnen inkijken. Als schepen van erfgoed en bibliotheek vind ik het zeer belangrijk om deze bewogen eeuwwisseling met twee wereldoorlogen publiek te maken.”, zegt schepen van Erfgoed Griet Vanryckegem.

Op zaterdag 6 juli 1878 verscheen het eerste nummer van De Meenenaar.

De krant – een weekblad van 4 bladzijden - verscheen iedere week tot 22 december 1939, met een onderbreking tijdens de eerste wereldoorlog (van 2 oktober 1914 tot 2 april 1920).

Het weekblad, dat de belangen van de katholieke partij in de stad verdedigde, werd opgestart in de drukkerij van Ferdinand Vanhee-Dhaleweyn op de Grote Markt. Vanaf 1880 drukte zoon Eugène Vanhee-Vandaele het weekblad tot mei 1913, waarna de drukkerij overgenomen werd door Jules Deleu-Loncke die het weekblad voortzette tot eind 1939.

Dankzij drukker Jozef Deleu, die de collectie van zijn vader Jules met zorg bewaard heeft, kon de Heemkring Menen deze collectie in 1993 op microfilm zetten. 

In 2014 werden deze microfilms gedigitaliseerd zodat De Meenenaar toegankelijk werd voor iedereen op internet via de website van de stad Menen. 

De toenmalige software wordt echter niet meer ondersteund zodat de Meenenaar al een tijdje niet meer op internet kan geraadpleegd en doorzocht worden.

Daarom heeft de Heemkring in samenwerking met de stad Menen en de bibliotheek Menen naar een praktische oplossing gezocht en die ook gevonden.

Vanaf 1 september 2022 kun je terecht in de bibliotheek Menen om de Meenenaar op de pc in te kijken.

In de artikels van De Meenenaar die een periode van 60 jaar overspant, is te lezen wat er allemaal gebeurde in Menen (en ook in de regio) tussen 1878 en 1940, vanuit een katholieke bril gezien: de politieke strijd tussen katholieken en liberalen en later de socialisten, maar ook dagelijkse zaken zoals kermissen, openbare werken (gebouwen, straten, ...), de onderwijssituatie, misdaden en nog veel meer.

De memorystick is te bekomen bij de baliemedewerk(st)er tijdens de openingsuren van de bibliotheek: maandag tot vrijdag van 8u30 tot 19u en zaterdag van 9u tot 12u. Printen kan via de bibliotheekprinter (tarieven in de bibliotheek).