Waterkwaliteit recreatiezone Oude Leiearm

Waterrecreatie

Bij evenementen op een waterloop of een vijver waar standaard geen bewaking van de zwemwaterkwaliteit voorzien is, moeten de organisatoren een aantal aandachtspunten in acht nemen om aan de nodige veiligheidsvoorschriften voor actieve ontspanningsevenementen te voldoen. 

Zo is de organisator van het evenement zelf verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van de nodige analysen/staalnames door een erkend privé-laboratorium. Dat is ook het geval voor activiteiten op de Oude Leiearm in Menen (Sluizenkaai). Op deze pagina vind je een overzicht van alle recente metingen/staalnames naar aanleiding van wateractiviteiten op de Oude Leiearm deze zomer (o.a. in het kader van Boulevard Solar/Aqua Solar).

Richtlijnen voor monstername en analyse

De monstername gebeurt best een week voor het waterevenement. De parameters die geanalyseerd moeten worden zijn E. coli en intestinale enterokokken. Voor het beoordelen van de resultaten kan je als organisator een beroep doen op de afdeling Preventief gezondheidsbeleid van het Departement Zorg.

Wat zijn de parameters E. coli en intestinale enterokokken?

Concentraties van intestinale enterokokken en de Escherichia Coli (E. coli) zijn verplicht om te meten bij waterevents. Deze bacteriën komen voor in de ontlasting van mensen en dieren en zijn een goede aanwijzing voor de zwemwaterkwaliteit.


Overzicht staalnames

Hieronder vind je de recentste verslagen van de meting ter hoogte van de Oude Leiearm (Sluizenkaai, Menen).

Download het volledige verslag van de staalnames via de knoppen met datum
Datum staalnames Resultaat Intestinale 
enterokokken
/100 ml
Resultaat E. coli
/100 ml
08 juli 2024

30

40

02 juli 2024

90

20

24 juni 2024

<20

>2000

17 juni 2024

40

1400

12 juni 2024

120

>2000


Op basis van onderstaande schema's worden de monsters beoordeeld.

  Indien enkel gezonde personen deelnemen

  • Intestinale enterokokken/100 ml | <700 | Activiteit kan doorgaan
  • Intestinale enterokokken/100 ml | >700 | Activiteit kan niet doorgaan
  • E. coli/100 ml | <2000 | Activiteit kan doorgaan
  • E. coli/100 ml | >2000 | Activiteit kan niet doorgaan

  Indien ook kinderen, ouderen of personen met een lage weerstand deelnemen

  • Intestinale enterokokken/100 ml | <400 | Activiteit kan doorgaan
  • Intestinale enterokokken/100 ml | >400 | Kinderen, ouderen of personen met lage weerstand mogen niet deelnemen
  • E. coli/100 ml | <1000 | Activiteit kan doorgaan
  • E. coli/100 ml | >1000 | Kinderen, ouderen of personen met lage weerstand mogen niet deelnemen

Ook bij een goed analyseresultaat blijft waakzaamheid geboden. Als er bijvoorbeeld tussen het tijdstip van staalname en het evenement zware regenval is, kunnen er overstorten uit de riolering in werking treden waardoor de bacteriologische waterkwaliteit verslechtert.