Toelage voor verwarming

De verwarmingstoelage is een bedrag dat je terugkrijgt voor de aankoop van brandstof

Wat is de verwarmingstoelage?

Het Verwarmingsfonds betaalt een bedrag terug voor:

  • huisbrandolie (ook stookolie of mazout genoemd)
  • lamppetroleum (type c)
  • bulk propaangas (je gebruikt gas in een tank)