Schoolstraten

Menen zet in op verkeersveiligheid en duurzame verplaatsingen. Scholen en schoolomgevingen spelen daarbij een belangrijke rol. Het stadsbestuur ziet die dan ook als prioritair aan te pakken. Een van de acties daaromtrent is de invoering van schoolstraten.

Wat is een schoolstraat?

Een schoolstraat is een straat nabij een onderwijsinstelling waar het grootste deel van het gemotoriseerde verkeer tijdelijk en tijdens bepaalde uren niet toegelaten is.

De toegangen tot deze straten wordt afgesloten gedurende een voorafgaandelijk bepaalde periode. Dat het om een afsluiting van een schoolstraat gaat is herkenbaar aan het verkeersbord C3 en het onderbord met daarop de vermelding “schoolstraat”.

Reglementering in schoolstraten

Wegcode (Artikel 22undecies):

 • In de schoolstraten is de openbare weg voorbehouden voor voetgangers, rijwielen en speed pedelecs.
 • Alleen prioritaire voertuigen als bedoeld in artikel 37, wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt, alsook voertuigen in het bezit van een vergunning afgegeven door de wegbeheerder, hebben toegang tot de schoolstraat.
 • Bestuurders die in de schoolstraat rijden, doen dit stapvoets; ze laten de doorgang vrij voor de voetgangers en fietsers, verlenen hen voorrang en stoppen er zo nodig voor. De bestuurders brengen de voetgangers en fietsers niet in gevaar en hinderen hen niet.

Voordelen van een schoolstraat?

 • Meer ouders, kinderen en (school)personeel maken de keuze om duurzaam naar school te komen.
 • Een schoolstraat kan ook een positieve impact hebben op de gezondheid. Niet alleen is er een verbetering van de luchtkwaliteit te verwachten. Ook het fietsen en het wandelen zelf is namelijk erg gezond.
 • Eveneens wordt de omgeving van de school veel aangenamer.
  • De buurt wordt minder belast door het vele verkeer
  • Hulpdiensten zullen sneller ter plaatse geraken
  • Ook de sociale controle in de omgeving kan toenemen