Uittreksel strafregister - Bewijs goed gedrag en zeden

Er bestaan 3 verschillende modellen van een uittreksel uit het strafregister, al naargelang waarvoor je het uittreksel nodig hebt.

Model 595

Op een uittreksel uit het strafregister model 595 staan de veroordelingen vermeld die een burger opliep. 
Dit uittreksel moet dienen voor het uitoefenen van een activiteit die niet onder opvoeding, psychomedische-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt.

Model 596.1

Op een uittreksel uit het strafregister model 596.1 staan naast de veroordelingen die voorkomen op een model 595 ook nog specifieke straffen die opgelopen werden. Dit model wordt gevraagd om bepaalde beroepen/activiteiten uit te oefenen.

Model 596.2

Op een uittreksel uit het strafregister model 596.2 staan de veroordelingen vermeld die een burger opliep. 
Dit uittreksel moet dienen voor het uitoefenen van een activiteit die wel onder opvoeding, psychomedische-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt.

Het uittreksel uit het strafregister wordt niet onmiddellijk afgeleverd.
Het uittreksel ligt 2 werkdagen na de aanvraag ter beschikking aan het onthaal.
Het wordt enkel afgeleverd aan de persoon op wie het uittreksel van toepassing is of aan een andere persoon die daartoe over een volmacht beschikt en die de identiteitskaart van de betrokkene kan voorleggen.