Milieuklachten

Met milieuklachten kan je op de gemeente terecht bij de Omgevingsdienst, dit tijdens de openingsuren van de dienst, op het nummer T 056 529 372.

Ook bij de politiezone is er een verantwoordelijke voor de registratie en opvolging van milieudelicten. De gegevens i.v.m. de klachten worden onderling tussen de Milieudienst en de politieambtenaar uitgewisseld. Ja kan met milieuklachten dus ook steeds terecht bij de politiediensten, die permanent bereikbaar zijn.

De dienst milieu/ruimtelijke ordening/dieren/huisvesting van de politiezone Grensleie, gevestigd op het Leopoldplein 12 te Menen, wordt gevormd door:

  • Hoofdinspecteur CLAEYS Stijn
  • Hoofdinspecteur DEJONGHE Matty

De dienst is bereikbaar via de telefoonnummers T 056 23 21 66 (67) (rechtstreeks).

Via elektronische weg is de dienst bereikbaar op pz.grensleie.milieu@police.belgium.eu.

Milieuklachten kunnen van uiteenlopende aard zijn:

  • algemene milieuvervuiling, zoals bvb. vervuiling van een beek;
  • hinder afkomstig van een bedrijf, zoals bvb. lawaaihinder, geurhinder, vuile rook,... enzovoort;
  • verboden handelingen, zoals verbranden van afval, lozen van gevaarlijk stoffen in de riool,...

Klachten die eerder te maken hebben met burenhinder (bv. rookhinder schoorsteen, luide radio), worden het best rechtstreeks gemeld bij de politiediensten.

Opgelet: de milieudienst van PZ Grensleie is niet de permanentiedienst van de politie.

Het nummer van de permanentiedienst van de PZ Grensleie is T 056 510 111.