Huwelijksaangifte

Afspraak maken

Met een huwelijksaangifte verklaren u en uw partner dat u wilt huwen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Procedure

Bepaal plaats en datum van het huwelijk

Men kan huwen in de gemeente waar één der aanstaande echtgenoten woont. Als ze in verschillende gemeenten wonen kunnen ze vrij kiezen in welke van de twee ze wensen te huwen. Belgen die in het buitenland wonen kunnen huwen:

  • in de Belgische gemeente waar één van beiden woonde vóór zijn/haar vertrek naar het buitenland;
  • in de Belgische gemeente waar één van beiden geboren werd;
  • in de Belgische gemeente waar een bloedverwant tot en met de tweede graad van één van beiden woont;
  • in Brussel, als geen van beiden aan één van de voorgaande criteria beantwoordt.

Aangifte

De huwelijksdatum kan maximum 1 jaar op voorhand aangevraagd worden. Je moet wel effectief langskomen om een voorlopig dossier te laten opmaken. De aangifte moet wettelijk maximum 6 maanden en minstens 15 dagen voor het huwelijk gebeuren in de gemeente waar het huwelijk zal plaats hebben. Men moet in het bezit zijn van zijn identiteitskaart.

Je kan zelf beslissen of je al dan niet getuigen wenst bij het huwelijk. Er mogen 0 tot 4 getuigen worden aangeduid. Zij moeten de volle leeftijd van 18 jaar bereikt hebben. Een getuige mag familie zijn, maar dit hoeft niet.

Eventueel onderzoek naar een schijnhuwelijk

Het huwelijk heeft als doel een duurzame levensgemeenschap op te bouwen. Een ander doel, zoals het regelen van fiscale voordelen of de uitwerking van erfenissen, het creëren van de voorwaarden voor een verblijfsvergunning, kan geweigerd worden. De Ambtenaar van de Burgerlijke Stand kan optreden tegen een schijnhuwelijk. Indien de intenties van de aangevers onduidelijk zijn kan het huwelijk met een termijn van twee maanden uitgesteld worden om onderzoek naar die intenties mogelijk te maken. Als uit dat onderzoek blijkt dat het voorgenomen huwelijk geen duurzame relatie als doel heeft kan geweigerd worden het huwelijk te sluiten.

De huwelijksceremonie

De huwelijksplechtigheden vinden plaats in het stadhuis van Menen, ’t Applauws in Lauwe, het Dorpshuis in Rekkem, Bois de Boulogne of het Brouwerspark. Bij voorkeur wordt het huwelijk voltrokken op vrijdagnamiddag tussen 14:30 en 16:30 (retributie 20 euro). Op zaterdagvoormiddag, andere werkdagen en op vrijdagnamiddag (indien je zelf het uur wil bepalen) wordt er een retributie aangerekend van € 100.

Kosten
  • dossierkosten € 20
  • trouwboekje € 20
  • huwelijksceremonie € 20 (of € 100 zie stap 4 hierboven)
Wat moet je meenemen?
  • een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakten van beide partners. Voor personen die in België geboren zijn of van wie de geboorteakte in België overgeschreven is, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het afschrift zelf op.
  • een identiteitsbewijs
  • als één van de echtgenoten de aangifte doet: een schriftelijk bewijs waaruit de instemming van de andere echtgenoot met de aangifte blijkt.

Deze documenten moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en, indien nodig, van een vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.

Aanstaande echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten daarnaast ook de volgende documenten meenemen:

een bewijs van nationaliteit, een bewijs van ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk en een attest van hoofdverblijfplaats.

Extra informatie