Echtscheiding

Het Belgisch recht voorziet volgende mogelijkheden tot echtscheidingen:

  • door onderlinge toestemming
  • op grond van onherstelbare ontwrichting

Om een echtscheidingsprocedure in te leiden bij de rechtbank, neemt men het best contact op met een advocaat of in sommige gevallen met een notaris.
Het verzoek tot overschrijving gebeurt door de griffie van de rechtbank die het vonnis of arrest uitgesproken heeft nadat het vonnis of arrest in kracht van gewijsde is gegaan. Het beschikkend gedeelte van het vonnis of arrest wordt overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk voltrokken werd en dit binnen de maand na ontvangst van de beslissing.
Na de overschrijving in de registers van de burgerlijke stand wordt een kennisgeving gestuurd naar beide partners.
De dienst burgerlijke stand van de stad Brussel schrijft eveneens de Belgische echtscheidingen over van de burgers die in het buitenland huwden.

Kosten

Gratis