E-mail disclaimer Stad & OCMW Menen

Deze E-mail, en alle eventueel bijgevoegde bijlagen, zijn enkel bestemd voor de bestemmeling en bevatten mogelijk vertrouwelijke informatie. Indien u dit bericht ontvangen hebt en u geen rechtmatige ontvanger bent, dan maken wij u er bij deze op attent dat het streng verboden is dit bericht in voorkomend geval te lezen, te wijzigen, af te printen, te kopiëren of door te sturen. Wij vragen u vriendelijk ons onmiddellijk op de hoogte te brengen en het oorspronkelijk bericht te vernietigen. Mogelijke standpunten of meningen, geuit in de E-mail, kunnen enkel toegeschreven worden aan de auteur van het bericht en vertegenwoordigen daarom niet het standpunt van de stad Menen of het OCMW Menen, tenzij dit nadrukkelijk zo werd geformuleerd.