Uitleendienst hulpmiddelen

Voor allen die voor korte tijd hulpmiddelen nodig hebben of om uit de nood te helpen tot de leverancier van het materiaal bereikbaar is bieden we in afwachting het nodige materiaal. Vb. een rolwagen, looprek, incontinentiemateriaal,…Dit gebeurt in samenwerking met WZC de Zilvervogel.