Wie zijn wij?

De Pelikaan algemeen

De vergunde zorgaanbieder De Pelikaan is door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap erkend als vergunde zorgaanbieder ten aanzien van mensen met een persoonsvolgend budget. De Pelikaan biedt ondersteuning aan volwassenen met een beperking en bestaat uit een dagondersteuning en een woonondersteuning ‘Claude Vancoillie’.

Als De Pelikaan dragen wij de missie en visie van Zorg Menen mee uit. Daarnaast hebben wij ook onze eigen voorzieningspecifieke troeven die je hiernaast vindt.

Voor meer info, contacteer ons: