Waarden

In De Pelikaan dragen we volgende belangrijke waarden uit:

Gelijkwaardigheid

We stellen ons pluralistisch op en respecteren alle ideologische, filosofische en godsdienstige overtuigingen. We accepteren iedereen onvoorwaardelijk zoals hij is.

Persoonsgericht

We bieden een ondersteuning op maat aan waarbij we vertrekken vanuit de persoon zelf en zijn vragen en behoeften. We hanteren hierbij een sfeer van betrokkenheid en nabijheid.

Inclusie

We werken inclusief: ‘Gewoon waar kan, aangepast waar nodig.’

Groeikansen

Ondanks bepaalde beperkingen streven we ernaar om iedereen evenveel groei- en leerkansen te bieden.

Respect

We hanteren ten allen tijde een respectvolle en professionele basishouding met waardering voor de eigenheid van elke klant.

Kleinschaligheid

We bieden kleinschalige zorg waarbij we een warme en vertrouwde thuis willen aanreiken aan onze klanten. Daarnaast pikken we ook de voordelen van een grotere organisatie mee gezien we deel uitmaken van Zorg Menen.