Tussenkomsten/ Toelagen/ Premies

Inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap

Mensen met een handicap kunnen niet altijd een voldoende inkomen verwerven. Zij hebben recht op een minimuminkomen: de inkomensvervangende tegemoetkoming. Het bedrag hangt af van de gezinssituatie.

Voor meer info

Integratietegemoetkoming voor personen met een handicap

Mensen met een handicap hebben vaak extra kosten om zichzelf te kunnen behelpen. Een integratietegemoetkoming helpt hen deze extra kosten te dragen.

Voor meer info

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Het zorgbudget (vroeger de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden) is een tegemoetkoming die je kan ontvangen als je 65 jaar of ouder bent en als jouw zelfredzaamheid beperkt is. Dat wil zeggen dat je moeilijkheden ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals jou verplaatsen, eten bereiden, jezelf verzorgen en aankleden...

Voor meer info

Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Wie zwaar zorgbehoevend is, kan via de Vlaamse zorgverzekering een tegemoetkoming rijgen in de kosten voor niet-medische verzorging.

Voor meer info