Zorgcoördinatie

Wat?

Wanneer de zorgbehoevendheid toeneemt kan het inschakelen van mantelzorg en professionele thuis- zorgdiensten noodzakelijk worden. Het is een positieve zaak dat mensen in de thuissituatie omringd worden door niet – professionelen (zoals mantelzorgers) en professionelen (thuiszorgdiensten). Het gevaar bestaat echter dat mensen door het bos de bomen niet meer zien.

In bepaalde situaties is het dan noodzakelijk om rond de tafel te zitten met de gebruiker zelf, de mantelzorger(s) en alle betrokken zorgverleners om onderling afspraken te maken = multidisciplinair overleg of MDO
Het doel is de (thuis)zorg rond de cliënt optimaliseren!

Wie kan een multidisciplinair overleg aanvragen?
 • de gebruiker zelf
 • de mantelzorger/familie
 • een zorgverlener (huisarts – thuisverpleegkundige – mutualiteit - …)

Het is echter belangrijk, vooraleer een overleg aan te vragen, dat de aanvrager de toestemming vraagt aan de gebruiker en/of familie voor de organisatie van het overleg.

Wie kan een multidisciplinair overleg organiseren?
 • de gebruiker zelf
 • de mantelzorger/familie
 • een zorgverlener (huisarts – thuisverpleegkundige – mutualiteit - …)
 • een externe organisator

Het IVA Zorg Menen kan als externe/ neutrale organisator gecontacteerd worden voor het organiseren van een multidisciplinair overleg. De organisator is een maatschappelijk werker die een specifieke opleiding volgde om dit te organiseren.

Wat zijn de taken van een organisator?

De organisator is verantwoordelijk voor:

 • alle betrokkenen uitnodigen
 • een datum en locatie vastleggen
 • de nodige administratie in orde brengen
 • het overleg in goede banen leiden als onafhankelijk vergaderleider;
 • een zorgbemiddelaar aanduiden op het overleg (iemand die de situatie thuis verder opvolgt en coördineert);
 • een verslag opmaken en doorsturen naar alle betrokkenen.