Voorafgaande zorgplanning

Wil je nadenken over welke zorg je later wil? Dan kan je met je familie en eventuele zorgverleners aan voorafgaande zorgplanning doen. 

Samen met hen bespreek je hoe je die zorg ziet en wat je zelf belangrijk vindt. Dat maakt het gemakkelijker voor zorgverleners en familie om beslissingen te nemen en samen voor jou te zorgen, indien je dit zelf niet meer kunt zeggen.

Elk jaar komen er immers heel wat mensen in een situatie terecht waarin ze, omwille van een onomkeerbare coma, dementie of een andere aandoening, niet meer in staat zijn om zelf beslissingen te  nemen over de zorg en de medische behandelingen die ze wel of niet meer willen. 
Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn na een hersenbloeding, een zwaar verkeersongeval of een zwaar ski-ongeval. Het kan dus ook bij jou of je familie voorvallen. 

Voorafgaande zorgplanning 

Voorafgaande zorgplanning is een proces van overleg tussen jou en andere personen over wat jij wil - nog wil en niet op het moment dat je zelf niet meer in staat bent dit kenbaar te maken. 
Het is een proces van overleg met de andere personen met wie je dit wil bespreken. Dit kan je partner zijn, je kinderen, een goede vriend, je zorgverleners en best ook met je huisarts. 
Voorafgaande zorgplanning is nooit af, bouwt op en verandert doorheen de tijd. 
Voorafgaande zorgplanning is voor jong en oud, gezond, ziek of zorgbehoevend. 

Welke documenten bestaan er?

Je kunt je zorg voor later bespreken met je partner, kinderen, huisarts,… maar het is ook een goed idee om je wensen vast te leggen op papier. Dat geeft meer houvast voor je naaste omgeving als zij moeilijke beslissingen moeten nemen, wanneer jij daar niet meer in staat voor zou zijn.  
Hiervoor bestaan er vijf documenten:

  1. De negatieve wilsverklaring of het levenstestament 
  2. De voorafgaande wilsverklaring euthanasie
  3. De verklaring inzake de wijze van teraardebestelling
  4. De verklaring inzake orgaandonatie
  5. Document om je lichaam te schenken aan de wetenschap.
WIL JE HULP?

Dan kan je terecht bij de sociale dienst thuis- en ouderenzorg IVA Zorg Menen (Volkslaan 302, T 056 527 262) waar we je zullen begeleiden bij het invullen van de vragenlijst. Gelieve daarvoor een afspraak te maken via het algemeen telefoonnummer 056 52 72 62