Voorafgaande zorgplanning

Wil je nadenken over welke zorg je later wil? Dan kun je aan voorafgaande zorgplanning doen. Dit is een proces van overleg tussen jou en andere personen over wat jij wil, nog wil en niet wil op het moment dat je zelf niet meer in staat bent dit kenbaar te maken. Deze personen kunnen je partner, je kinderen, een goede vriend, je zorgverleners zijn maar je betrekt er bij voorkeur ook je huisarts bij. 

Elk jaar komen er immers heel wat mensen in een situatie terecht waarin ze, omwille van een onomkeerbare coma, dementie of een andere aandoening, niet meer in staat zijn om zelf beslissingen te nemen over de zorg en de medische behandelingen die ze wel of niet meer willen.  

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn na een hersenbloeding, een zwaar verkeersongeval of een zwaar ski-ongeval. Het kan dus ook bij jou of je familie voorvallen.  

Voorafgaande zorgplanning is nooit af, bouwt op en verandert doorheen de tijd.  

Voorafgaande zorgplanning is voor jong en oud, gezond, ziek of zorgbehoevend.  

Welke documenten bestaan er?

Je kunt je zorg voor later bespreken met je partner, kinderen, huisarts,… maar het is ook een goed idee om je wensen vast te leggen op papier. Dat geeft meer houvast voor je naaste omgeving als zij moeilijke beslissingen moeten nemen wanneer jij daartoe niet meer in staat zou zijn.   

Hiervoor bestaan er vijf documenten: 

  • de negatieve wilsverklaring of het levenstestament  

  • de voorafgaande wilsverklaring euthanasie 

  • de verklaring inzake de wijze van teraardebestelling 

  • de verklaring inzake orgaandonatie 

  • document om je lichaam te schenken aan de wetenschap 

Wil je hulp?

Dan kan je terecht bij de sociale dienst Zorg op Maat van Zorg Menen waar we je zullen begeleiden bij het invullen van de vragenlijst. Gelieve daarvoor een afspraak te maken via het algemeen telefoonnummer 056 527 262