Wonen

De Pelikaan Wonen

In onze woonondersteuning ‘Claude Vancoillie’ willen we een kwaliteitsvolle en warme thuis creëren. Daarom kiezen we voor een kleinschalige leefgroep als woonvorm. Hierdoor kunnen we voldoende nabijheid en betrokkenheid voor elke bewoner garanderen.

Doordat er 24u/24 en 7/7 een begeleider aanwezig is, kan er ten allen tijde voldaan worden aan jouw noden en behoeften.

De woonondersteuning moet een plek zijn waar jij je goed voelt, waar je jezelf kan zijn en waar je volledig tot rust kan komen.

Je hebt er je eigen kamer die je naar jouw smaak kan inrichten. Bellen of kloppen aan de kamerdeur is de regel, uit respect voor jouw persoonlijke ruimte.

Samen met de bewoners gaan we ook op zoek naar leuke vrijetijdsactiviteiten. Dit kan variëren van een uitstap naar een pretpark, zwembad, rommelmarkt, zoo, braderie, kermis, tearoom, feestje, shopping,… Dit kan zowel in groep gebeuren als individueel. Er worden op regelmatige basis één-op-één activiteiten georganiseerd zodat er ook aan jouw persoonlijke wensen en noden kan voldaan worden.

We proberen zo voor elke bewoner een vrijetijds-puzzel-op-maat ineen te steken. Wekelijks elke donderdagavond naar de g-badminton? Om de twee weken naar de training van de g-voetbal? Wil jij graag gaan pingpongen? Of naar een fuif voor mensen met een beperking? Het kan allemaal!

Er worden ook heel wat inspanningen geleverd om jouw netwerk te betrekken en te verruimen. We hechten hierbij ook belang aan het stimuleren van de kleine contactmomenten tussen jou en je netwerk. Je familie uitnodigen op jouw verjaardagsfeestje? Je zus uitnodigen voor een kopje koffie en een losse babbel? Een weekend gaan slapen bij jouw ouders? Je beste vriendin uitnodigen om samen gezellig wat bij te praten? Naar het trouwfeest van jouw broer gaan? Je familie betrekken bij jouw ondersteuningsvragen? Gaan shoppen met je tante? Geen enkel probleem! En we helpen met plezier mee om het organisatorisch allemaal mogelijk te maken!