Wat kost het?

Woon- en leefkosten

Als je geniet van ondersteuning via een persoonsvolgend budget (PVB), dan betaal je woon- en leefkosten. Dit omvat de kosten die zowat iedere burger moet betalen, zoals: huisvesting, energie, voeding, was, onderhoudskosten, enz.  Ook personen met een beperking betalen deze kosten voor hun verblijf in een voorziening.

De woon- en leefkosten betaal je via jouw vervangingsinkomen (tegemoetkoming, kinderbijslag,…) dat je in de regel krijgt van de overheid (FOD Sociale zekerheid, Groeipakket) en/of via andere tussenkomsten (zoals voor incontinentiemateriaal).

Algemene leefkosten

De algemene leefkosten voor residentieel en dagverblijf bestaan o.a. uit: voeding (ontbijt, middagmaal, tussendoortjes en avondmaal), vervoer (op basis van de kilometers, met onderscheid tussen individueel of collectief vervoer),…

Individuele leefkosten

Deze kosten zijn individueel toewijsbaar en worden via de maandelijkse factuur aangerekend op basis van de werkelijke kostprijs, zoals: ontspanning en vrijetijd (externe uitstappen, inschrijving activiteiten, consumpties, abonnementen,…), medische kosten (externe consultaties, medicatie, labokosten,…), kledij (aankoop, herstel,…), incontinentiemateriaal, welzijn (persoonlijke verzorgingsproducten, kapper, pedicure,….), enz.

Kosten gerelateerd aan de dagondersteuning

Deze kosten worden per begonnen dag aangerekend: vergoeding nutsvoorzieningen overdag, maaltijden,  schoonmaak/onderhoud gebouw, bijdragen huisapotheek en algemeen materiaal.

Vervoer

Heb je collectief vervoer nodig van en naar de dagondersteuning? Dit kan van maandag tot en met vrijdag (uitgezonderd op sluitings- en op feestdagen). Dan betaal je volgens de afstand tussen je woonplaats en de locatie van de dagondersteuning:

  • instapkost: 2,92 euro per dag
  • surplus vanaf afstand >10km: 0,31 euro per km 

Vervoerskosten gerelateerd aan dagactiviteiten (bv. bezoek aan een tearoom, naar het zwembad, naar de boerderij,...) worden verrekend op basis van de gereden kilometers met een onderscheid in:

  • individueel vervoer: 0,59 euro per km
  • collectief vervoer: 0,31 euro per km

 

Kosten gerelateerd aan de woonondersteuning

Deze kosten omvatten o.a. woonvergoeding kamer, vergoeding nutsvoorzieningen, maaltijden, bijdrage huisapotheek, voorzieningen in de individuele kamer en gemeenschappelijke ruimtes, schoonmaak en onderhoud, gebruik van wasmachine/droogkast…

Individuele dienstverleningsovereenkomst
In de Individuele Dienstverleningsovereenkomst (IDO) krijg je een gedetailleerd overzicht van de woon- en leefkosten die De Pelikaan aanrekent. De tarieven van de woon- en leefkosten zijn (cf. de overschrijding van de spilindex) aan indexering onderhevig en worden op regelmatige basis geëvalueerd.

Specifieke situaties: kortverblijf en RTH

Cliënten die genieten van kortverblijf in de woonondersteuning, in het kader van niet-Rechtstreeks Toegankelijke Hulp, betalen het volgende:

  • een hotelkost ‘nachtopvang’ van 30,32 euro per nacht
  • een hotelkost 'extra opvang per uur' van 1,76 euro per uur

 

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH):

Voor cliënten die ondersteund worden via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH), blijft het systeem van de financiële bijdragen zoals vastgelegd door het VAPH van toepassing. We bieden in RTH zowel dag- als woonondersteuning als psychosociale begeleiding aan. 

De recente RTH-tarieven vind je terug via deze link: https://www.vaph.be/organisaties/rth/punten-bijdragen

Wat betaal je voor jouw zorg en ondersteuning?

Je betaalt ook voor jouw zorg en ondersteuning. Het zorgpersoneel dat de klanten begeleidt en ondersteunt, wordt gefinancierd via de ontvangen persoonsvolgende budgetten. Dus jouw zorg en ondersteuning betaal je met jouw persoonsvolgend budget (PVB). Dit budget komt van de Vlaamse overheid (VAPH).

Voor meer info, contacteer ons: