Wat kost het?

Woon- en leefkosten

Als je geniet van ondersteuning via een persoonsvolgend budget (PVB), dan betaal je woon- en leefkosten. Dit omvat de kosten die zowat iedere burger moet betalen, zoals: huisvesting, energie, voeding, was, onderhoudskosten, enz.  Ook personen met een beperking betalen deze kosten voor hun verblijf in een voorziening.

De woon- en leefkosten betaal je via jouw vervangingsinkomen (tegemoetkoming, kinderbijslag,…) dat je in de regel krijgt van de overheid (FOD Sociale zekerheid, Groeipakket) en/of via andere tussenkomsten (zoals voor incontinentiemateriaal).

Algemene leefkosten

De algemene leefkosten voor residentieel en dagverblijf bestaan o.a. uit: voeding (ontbijt, middagmaal, tussendoortjes en avondmaal), vervoer (op basis van de kilometers, met onderscheid tussen individueel of collectief vervoer),…

Individuele leefkosten

Deze kosten zijn individueel toewijsbaar en worden via de maandelijkse factuur aangerekend op basis van de werkelijke kostprijs, zoals: ontspanning en vrijetijd (externe uitstappen, inschrijving activiteiten, consumpties, abonnementen,…), medische kosten (externe consultaties, medicatie, labokosten,…), kledij (aankoop, herstel,…), incontinentiemateriaal, welzijn (persoonlijke verzorgingsproducten, kapper, pedicure,….), enz.

Kosten gerelateerd aan de dagondersteuning

Deze kosten worden per begonnen dag aangerekend: vergoeding nutsvoorzieningen overdag, schoonmaak/onderhoud gebouw en bijdragen huisapotheek en algemeen materiaal.

Vervoer

Heb je collectief vervoer nodig? Dan betaal je volgens de afstand tussen je woonplaats en de locatie van de dagondersteuning:

Vanaf november 2023:

 • instapkost: 2,92 euro per dag
 • surplus vanaf afstand >10km: 0,31 euro per km 

Kosten gerelateerd aan de woonondersteuning

Deze kosten omvatten o.a. woonvergoeding kamer, nutsvoorzieningen, bijdrage huisapotheek, voorzieningen in de individuele kamer en gemeenschappelijke ruimtes, schoonmaak en onderhoud, gebruik van wasmachine/droogkast…

Individuele dienstverleningsovereenkomst
In de Individuele Dienstverleningsovereenkomst (IDO) krijg je een gedetailleerd overzicht van de woon- en leefkosten die De Pelikaan aanrekent.

Specifieke situaties

Klanten die genieten van kortverblijf in de woonondersteuning, in het kader van niet-Rechtstreeks Toegankelijke Hulp, betalen vanaf november 2023 het volgende:

 • een hotelkost ‘nachtopvang’ van 29,29 euro per nacht
 • voor opvang overdag: 1,76 euro per uur

Voor klanten die ondersteund worden via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH), blijft het systeem van de financiële bijdragen bestaan.

De RTH-tarieven op 1/1/2023 zijn:

 • woonondersteuning: 29,98 euro per dag 
 • overnachting in de woonondersteuning: 29,98 euro per nacht 

  • Voor wie af en toe wil overnachten in onze woonondersteuning, kan dit ook binnen de RTH. Het aantal nachten is beperkt tot 61 dagen per kalenderjaar.
 • dagondersteuning: 11,92 euro per dag 
  • ​​​​​​​​​​​​​​Dagondersteuning kan maximum 91 dagen per kalenderjaar.
 • dagopvang en verblijf combineren
  • ​​​​​​​Dit kan zeker ook. Hiervoor kijken we dan samen met jou wat mogelijk is.
 • psychosociale begeleiding: 6,27 euro per begeleiding

Wat betaal je voor jouw zorg en ondersteuning?

Je betaalt ook voor jouw zorg en ondersteuning. Het zorgpersoneel dat de klanten begeleidt en ondersteunt, wordt gefinancierd via de ontvangen persoonsvolgende budgetten. Dus jouw zorg en ondersteuning betaal je met jouw persoonsvolgend budget (PVB). Dit budget komt van de Vlaamse overheid (VAPH).

Voor meer info, contacteer ons: