Natuurdomein Bramier (Natuurpunt de Leiemeersen)

De ondergrond voor dit 4 ha domein zijn de vroegere kleiputten. De reliëfverschillen en de kalkrijke bodem vormen een ideale aanzet voor dit natuurgebied. Het beheer van dit domein ligt in handen van Natuurpunt De Leiemeersen. Het resultaat is een klein maar prachtig natuurgebied met een grote diversiteit aan biotopen en een rijke fauna en flora. Het overwegend kalkgehalte van de grond maakt dit gebied zeer kwetsbaar en is daarom enkel te bezoeken met een gids.

Wens je zelf dit natuurgebied beter leren kennen?

Locatie: Spoorwegstraat Lauwe, vroegere koer Novobloc

Bezoek:
een gids kan worden aangevraagd via www.natuurpuntdeleiemeersen.be