Leiekant Lauwe (Natuurpunt De Leiemeersen)

Leiekant is een groenstrook van 2,10 ha weiland met poelen langs de Leieboorden die werd aangekocht door Natuurpunt. Dit natuurdomein zal een schakel vormen in de uitbouw van een grote natuurverbinding langs de Leie van de grens met Frankrijk tot in Gent. Door de zeer vochtige bodem en mits een aangepast beheer moet dit weiland evolueren naar een bloemrijk hooiland met grote diversiteit aan fauna en flora.

Locatie: Menenstraat 150, Lauwe of via jaagpad