Leie-eiland

Wanneer je de oude sluizen over wandelt, kom je op het Leie-eiland. Dit kunstmatig eiland ontstond bij de rechttrekking van de Leie in 1980 en is grensoverschrijdend. Het grootste deel is Frankrijk. Ook de plezierhaven valt onder Frans beheer. Op het eiland vind je her en der enkele grenspalen die de grens aftekenen.

Locatie: Toegang te voet of met de fiets over de oude sluizen in de Sluizenkaai, Menen