Wat is Boulevard Solar?

‘Boulevard Solar’ omvat zo’n 20 doorlopende nieuwe initiatieven, maar ook 40 activiteiten die in de periode van 1 juli tot en met 5 september plaatsvinden. Het programma bestaat uit laagdrempelige culturele, sportieve, literaire en vaak participatieve activiteiten.

Het daagt de inwoners uit om ten volle hun eigen stad te (her)ontdekken. Alle activiteiten worden op maat van de op-dat-moment-geldende coronamaatregelen uitgewerkt.

Het ganse zomerprogramma wordt aan de hand van een promocampagne met zes ambassadeurs aangekondigd vanaf donderdag 11 juni. Van dan af worden de verschillende activiteiten stelselmatig aangekondigd. In de week van 22 juni wordt het volledige aanbod online en via een papieren plooifolder, die alle inwoners thuis zullen ontvangen, bekend gemaakt.

Volg alles via www.menen.be/boulevardsolar en de sociale media-kanalen van Stad Menen en Cultuurcentrum De Steiger.

Overzichtskaart Boulevard Solar
Overzichtskalender Boulevard Solar