Zorg op Maat

In de dienst Zorg op Maat wenst men elke bewoner van Groot-Menen in de mogelijkheid te stellen een waardig leven te leiden. De medewerkers zetten zich in om thuiswonende ouderen en/of zwaar zorgbehoevende inwoners te ondersteunen om hen zo volwaardig mogelijk in hun vertrouwde omgeving te laten wonen. Dit door o.a. de installatie van diverse thuiszorgdiensten. In het kader van de verzelfstandiging van de zorg kan men door zorgcoördinatie en samenwerking met andere thuiszorgdiensten de persoon met een zorgnood op maat bedienen. 

Indien je vragen of hulp nodig hebt, dan kan je onze diensten contacteren. 

Voor een eerste gesprek met een deskundige van de sociale dienst Zorg op Maat dien je een afspraak te maken via het algemeen telefoonnummer 056 527 262.

Voor meer info, contacteer ons: