Individuele dienstverlening Thuis-en Ouderenzorg

In de dienst Thuis-en Ouderenzorg van het IVA Zorg Menen wenst men elke bewoner van Groot-Menen in de mogelijkheid te stellen een waardig leven te leiden. De medewerkers zetten zich in om thuiswonende ouderen en/of zwaar zorgbehoevende inwoners te ondersteunen om hen zo volwaardig mogelijk in hun vertrouwde omgeving te laten wonen. Dit door o.a. de installatie van diverse thuiszorgdiensten. In het kader van de verzelfstandiging van de zorg kan men door zorgcoƶrdinatie en samenwerking met andere thuiszorgdiensten de persoon met een zorgnood op maat bedienen.
Indien u vragen of hulp nodig hebt dan kan u onze diensten contacteren.