Individuele dienstverlening Thuis-en Ouderenzorg

Voor een eerste gesprek met een maatschappelijk werker van de sociale dienst Zorg op Maat dien je een afspraak te maken via het algemeen telefoonnummer 056 527 262. 

De dienst thuis- en ouderenzorg van Zorg Menen wenst elke bewoner van Groot-Menen in de mogelijkheid te stellen een waardig leven te leiden. De medewerkers zetten zich in om thuiswonende ouderen en/of zwaar zorgbehoevende inwoners te ondersteunen om hen zo volwaardig mogelijk in hun vertrouwde omgeving te laten wonen, dit door o.a. de implementatie van diverse thuiszorgdiensten. In het kader van de verzelfstandiging van de zorg kan men door zorgcoördinatie en samenwerking met andere thuiszorgdiensten de persoon met een zorgnood op maat bedienen. 

Indien je vragen of hulp nodig hebt, dan kan je onze diensten contacteren.