Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Het zorgbudget (vroeger de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden) is een tegemoetkoming die je kan ontvangen als je 65 jaar of ouder bent en als jouw zelfredzaamheid beperkt is. Dat wil zeggen dat je moeilijkheden ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals jou verplaatsen, eten bereiden, jezelf verzorgen en aankleden... 

Voorwaarden
 • u bent minstens 65 jaar
 • u hebt een verminderde zelfredzaamheid van minstens 7 punten, u ondervindt dus moeilijkheden met
  • u verplaatsen
  • eten bereiden en opeten
  • uzelf verzorgen en aankleden
  • uw woning onderhouden en huishoudelijke activiteiten doen
  • gevaar inschatten en vermijden
  • contacten onderhouden met andere personen
 • u bent aangesloten bij een zorgkas
  • ofwel de zorgkas van uw mutualiteit
  • ofwel de Vlaamse Zorgkas
 • U moet de laatste 5 jaar ononderbroken in Vlaanderen en/of Brussel wonen, ofwel ononderbroken sociaal verzekerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie (EU) of in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER), of een combinatie van beide voorwaarden.
 • Uw inkomen en dat van uw partner overschrijdt de vastgelegde grenzen niet. Er wordt rekening gehouden met pensioen, beroepsinkomsten, spaargelden, eigendommen...
Kosten

Het maximumbedrag voor het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood is in eerste instantie afhankelijk van uw graad van zelfredzaamheid. Of u recht hebt op dat maximumbedrag, wordt bepaald aan de hand van het inkomen van u en uw partner. Het uiteindelijke bedrag kan van persoon tot persoon heel erg verschillen.

De maximumbedragen van het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood en de vrijstellingsgrenzen op het inkomen per gezinscategorie worden geïndexeerd. Ze worden aangepast telkens wanneer de spilindex overschreden wordt.

U kunt zelf inschatten op welk bedrag u recht zou kunnen hebben via een simulatie. Als u de regelgeving onvoldoende kent, is het echter niet zo makkelijk om deze simulatie zelf uit te voeren. Neem contact op met de dienst maatschappelijk werk van uw ziekenfonds of het OCMW om hierbij te helpen.
De eerste uitbetaling gebeurt in de maand na de positieve beslissing van de zorgkas. De zorgkas betaalt het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood telkens voor het einde van de maand uit, op het rekeningnummer van de begunstigde. U moet niet verantwoorden hoe u het zorgbudget gebruikt.
Indien de aanvrager overlijdt, wordt het zorgbudget uitbetaald tot en met de maand van het overlijden.

Wat moet je meenemen?
 • naam en voornaam van uw huisarts of de arts die uw handicap opvolgt
 • uw token of identiteitskaart en pincode
 • uw eigen bankrekeningnummer
 • een overzicht van uw spaargelden en eventuele beleggingen.
Extra informatie
WIL JE HULP?

Dan kan je terecht bij de sociale dienst thuis- en ouderenzorg IVA Zorg Menen (Volkslaan 302, T 056 527 262) waar we je zullen begeleiden bij het invullen van de vragenlijst. Gelieve daarvoor een afspraak te maken via het algemeen telefoonnummer 056 52 72 62