Integratietegemoetkoming voor personen met een handicap

Mensen met een handicap hebben vaak extra kosten om zichzelf te kunnen behelpen. Een integratietegemoetkoming helpt hen deze extra kosten te dragen. 

Voorwaarden
 • u bent tussen 21 en 65 jaar
 • u hebt bijkomende kosten om u in het maatschappelijk leven in te passen door een vermindering van de zelfredzaamheid,
 • u bent ingeschreven in het bevolkingsregister
  • uitzondering: onderdanen van de Europese Unie, vluchtelingen, staatlozen of onderdanen van een aantal landen waarmee een overeenkomst is afgesloten
 • u verblijft permanent in België
  • uitzondering: een verblijf in het buitenland van maximum 90 dagen (in één of meerdere keren) per kalenderjaar is toegestaan
 • bij de berekening van de tegemoetkoming wordt rekening gehouden met uw inkomen en het inkomen van uw partner
Uitzonderingen:
 • jonger dan 21 jaar bent en ofwel:

  • gehuwd of gehuwd geweest bent
  • een kind ten laste hebt
  • een handicap gekregen hebt na het wegvallen van het recht op kinderbijslag
 • niet bent ingeschreven in het bevolkingsregister, maar wel in het vreemdelingenregister, register van ambtenaren van de Europese Unie of register van de bevoorrechte buitenlanders op voorwaarde dat u permanent en daadwerkelijk in België verblijft en voldoet aan één van de onderstaande voorwaarden:
  • afkomstig van een lidstaat van de Europese Unie
  • afkomstig van Algerije, IJsland, Liechtenstein, Marokko, Noorwegen, Zwitserland of Tunesië en aangesloten bij een sociale zekerheidsregeling of student
  • staatloos
  • vluchteling
  • echtgenoot van, wettelijk samenwonend met of gezinslid van één van de bovenstaande personen
  • tot 21 jaar de verhoogde kinderbijslag ontvangen
Kosten

U behoort, afhankelijk van uw graad van zelfredzaamheid tot 1 van de 5 categorieën. Naargelang uw categorie ontvangt u per jaar hoogstens:

 • categorie 1 (7-8 punten): 1.271,84 euro
 • categorie 2 (9-11 punten): 4.206,76 euro
 • categorie 3 (12-14 punten): 6.690,30 euro
 • categorie 4 (15-16 punten): 9.722,78 euro
 • categorie 5 (17-18 punten): 11.022,78 euro

(bedragen geldig vanaf 1 september 2018)
 

Wat moet je meenemen?
 • identiteitskaart (volmacht indien u zich laat vertegenwoordigen)
 • uw token of identiteitskaart en pincode
 • kopie van de laatste berekening van de personenbelastingen van de aanvrager en zijn/haar partner
 • uw eigen bankrekeningnummer
Extra informatie
Waar?

Doorgaans vraagt u de tegemoetkoming aan bij het gemeentebestuur van de gemeente waar de persoon met een handicap is ingeschreven in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister. Sommige gemeentebesturen geven deze bevoegdheid door aan het OCMW.
U kunt de tegemoetkoming ook aanvragen bij uw ziekenfonds.

WIL JE HULP?

Dan kan je terecht bij de sociale dienst thuis- en ouderenzorg IVA Zorg Menen (Volkslaan 302, T 056 527 262) waar we je zullen begeleiden bij het invullen van de vragenlijst. Gelieve daarvoor een afspraak te maken via het algemeen telefoonnummer 056 52 72 62