Preventieve gezondheidsconsultaties

Je kan in het dienstencentrum bij een ervaren verpleegkundige terecht voor het opnemen van je bloeddruk, gewicht, hartslag… 

De consultaties zijn preventief. Er worden dus geen diagnoses gesteld en geen verzorging uitgevoerd. Er is ook mogelijkheid om vragen te stellen i.v.m. gezondheidsproblemen, er kan dan doorverwezen worden naar artsen, thuiszorgdiensten, maatschappelijk werker,…

De gezondheidsconsultaties zijn gratis, 1 keer per maand en er is een kort infomoment aan gekoppeld over een gezondheidsthema vb. diabetes, bewegen op verwijzing,…