Externe diensten in de lokale dienstencentra

Banner externe diensten?
Maandag        
Ms-huis Menen vzw

MS staat voor ‘Multiple sclerose’, een aandoening van het centrale zenuwstelsel en vermoedelijk ook een auto-immuunziekte. Deze aandoening treft mensen doorgaans vanaf jongere leeftijd maar dikwijls ook in een verschillende intensiteit. MS is een chronische aandoening en helaas ongeneeslijk. Wie hiermee geconfronteerd wordt moet vaak inboeten aan levenskwaliteit. 

Wij als organisatie willen mensen verenigen die op eender welke manier met deze aandoening geconfronteerd werden of nog steeds worden.  We bouwen zo dikwijls nieuwe vriendschappen op en vinden op deze manier zowel vreugde als troost bij elkaar. Vaak organiseren we activiteiten en komen we op die manier samen om te genieten of ervaringen te delen.

Marleen Op afspraak

LDC Allegro

Bureel gelijkvloers

Bewegen op verwijzing Wie meer wil bewegen kan terecht bij de Beweging op verwijzingscoach Tessa Op afspraak LDC Allegro
Bureel gelijkvloers

Vzw Dyzo

Biedt hulpverlening aan zelfstandigen in moeilijkheden, gefailleerden en ex-ondernemers die nog problemen ondervinden vanuit hun vroegere zelfstandige activiteit.   Ieder 4e maandag van de maand na afspraak van 9u tot 11u30

LDC Dorpshuis

Bureel 1: verdiep -1

Dinsdag        
Sociaal verhuurkantoor Een sociaal verhuurkantoor (SVK) is een erkende organisatie die kwaliteitsvolle woningen en appartementen huurt op de private huurmarkt en die vervolgens voor een redelijke huurprijs verder verhuurt aan personen met een bescheiden inkomen. SVK's geven voorrang aan de meest kwetsbare gezinnen en personen. Leen/Evelyne 9u00 – 12u00

LDC Allegro

Bureel gelijkvloers

Woonclub

Een betaalbare, geschikte en kwalitatieve huurwoning vinden, is niet voor iedereen even evident.

W13 wil daarom via het Regioproject Woonclub Zuid-West-Vlaanderen inzetten op het ondersteunen van mensen bij het zoeken en vinden van een huurwoning in de regio.

Emilie 14u00 – 16u00

LDC Allegro

Bureel gelijkvloers

Donderdag        
Agentschap Integratie en Inburgering Het Agentschap Integratie en Inburgering is een Vlaams overheidsagentschap. We zetten ons in voor een samenleving waarin herkomst geen beslissende rol speelt. Latifa Data te verkrijgen aan het onthaal

LDC Allegro

Bureel gelijkvloers

Dop Hebt u het moeilijk om zelf inzicht te verkrijgen in de voor u meest aangewezen soort(en) ondersteuning? Vindt u uw weg niet in het ondersteuningsaanbod van het VAPH of van andere zorgaanbieders? Dan kan een dienst ondersteuningsplan (DOP) u wellicht helpen. Julie    
Huis van het Nederlands

Ben je ouder dan 15 jaar en zoek je naar een cursus Nederlands? Wij helpen je graag!

We geven zelf geen les. Maar we zoeken samen met jou naar de cursus en de school die het best bij je passen. Je kan bij ons ook terecht met je vragen over Nederlands leren.

Inje Data te verkrijgen aan het onthaal

LDC Allegro

Bureel gelijkvloers

Stedelijke pensioendienst

Met vragen over uw pensioen kan u terecht bij de stedelijke pensioendienst.   Iedere eerste donderdag

LDC Dorpshuis

Bureel 1: verdiep -1

Woonloket

U kan bij het Woonloket voor: - aanvraag van huisvestingspremies na het verbouwen van een eigen woning of een woning die verhuurd wordt; - afleveren van een conformiteitsattest; - ondersteuning van eigenaars van wie de woning werd onderworpen aan een kwaliteitscontrole in het kader van de Vlaamse Wooncode; …   Iedere tweede donderdag van de maand

LDC Dorpshuis

Bureel 1: verdiep -1

Bib Punt Rekkem

   

Maandag:    9u-12u         13u30 – 17u

Dinsdag:       9u-12u         13u30 – 17u

Woensdag: 9u-12u         13u30 – 17u

Donderdag: 9u-12u         13u45 – 17u

Vrijdag:         9u-12u         13u30 – 16u30

LDC Dorpshuis

Ontmoetingsruimte

Bibliotheek

 

 

Maandag: 10u – 12u
Woensdag: 14u – 16u

Iedere 1e en 3e zaterdag van de maand van 10u – 12u

LDC Dorpshuis

2de verdieping