Woonerf De Barracane

De woningen gelegen in de Schansstraat/ Moeskroenstraat werden door de bouwmaatschappij C.V. Ons Dorp, in samenwerking met het OCMW Menen, die deze woningen verhuurt, gebouwd.

Deze woningen bieden de mogelijkheid om zelfstandig te wonen, samen met andere ouderen en met sociale dienstverlening binnen bereik. De woningen zijn gelegen dicht bij de winkels en het gemeenschapsleven.

Er is ook een woning voorzien als groepswoning (Schansstraat 15), waar maximum drie ouderen samen kunnen wonen. Dit kan een alternatief zijn voor een opname in een woonzorgcentrum voor ouderen die zich eenzaam voelen,...

Dienstverlening

In de woning Schansstraat 17 wordt volgende dienstverlening aangeboden:

  • op sociaal vlak: er is de mogelijkheid om soep en/of een middagmaal te eten, er zijn wekelijks kaartnamiddagen, regelmatig knutselactiviteiten,…
  • op administratief vlak: er is 1 keer per week zitdag door de sociale dienst Thuis- en Ouderenzorg; hier kan u info krijgen over aanvraag toelagen, sociale uitkeringen. U kan doorverwezen worden naar andere diensten of hulp krijgen bij invullen van papieren…
Voorwaarden
  • Minimum 55 jaar zijn - bij samenwonenden of echtparen dient de jongste minstens 55 jaar te zijn.
  • Er zijn geen inkomensvoorwaarden.
Voorrang wordt verleend aan

Wie reeds 3 jaar in de Barakken woont, er vroeger gedurende minimum
10 jaar woonde of er naaste familie wonen heeft.