Ruimtelijke Structuurplannen

Structuurplannen bestaan op de drie bestuursniveaus: één voor heel Vlaanderen, één voor elke provincie en de gemeenten. Elke overheid geeft haar visie over haar bevoegdheden. Het structuurplan Vlaanderen zal zich beperken tot een visie over de elementen die structuurbepalend zijn op Vlaams niveau. De provinciale en gemeentelijke structuurplannen vormen een verdere detaillering op hun niveau, maar richten zich steeds naar de plannen van een hoger niveau.

 

RUP

  • 25/10/2010

    "Na jaren voorbereiding en het zoeken naar een compromis met de hogere overheden is de uitvoering van het masterplan Lauwe aan de Leie gestart. Eerst moeten afbraakwerken het pad effenen, om daarop met de bouw van de eerste woningen en het cultureel centrum te kunnen aanvatten," zegt burgemeester Gilbert Bossuyt.

  • 12/10/2009

    Na de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, waarin de basis is vastgelegd voor de verdere uitwerking van ruimtelijke uitvoeringsplannen, vonden we het belangrijk om voor Rekkem prioritair werk te maken van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Rekkem Centrum. Dit RUP werd goedgekeurd door de bestendige deputatie en de Vlaamse regering (op 7 september) en trad in werking op 21 september 2009.