Sociaal Verhuurkantoor

Een belangrijk middel om het recht op wonen voor iedereen te vrijwaren zijn de sociale huurwoningen. Hierdoor krijgen mensen die het niet zo breed hebben een goede woning, dit tegen een betaalbare huurprijs én met woonzekerheid. 

De sociale verhuurkantoren trachten de kwaliteit van het wonen van deze bewonersgroep te verbeteren en te bewaken door zelf woningen op de private huurmarkt te huren om deze onder te verhuren. 

Het SVK Woonsleutel VZW kan je een woning aanbieden. SVK's geven voorrang aan degene die weinig middelen heeft en de woning het meest dringend nodig heeft.
Deze kandidaat-huurders zijn door allerhande redenen in een risicosituatie terecht gekomen, of dreigen erin terecht te komen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een laag of een onzeker inkomen, huurders die wonen in te kleine, een slechte of in een veel te dure woning, huurders die de woning moeten verlaten, een hoge schuldenlast,..

Het SVK Woonsleutel VZW biedt aan alle huurders: 

  • woningen die voldoen aan een aantal kwaliteitsnormen;
  • degelijke huurcontracten, voor lange duur, en dit zoals opgelegd in het sociaal huurbesluit;
  • het SVK biedt de huurder een begeleiding aan: er wordt gewerkt met een huurbegeleid(st)er;
  • het SVK zoekt samen met de huurder naar mogelijke tussenkomsten in de huurprijs. Sinds mei 2007 is voor de meeste SVK-huurders de Vlaamse Huursubsidie mogelijk;
  • omdat het SVK met de eigenaar onderhandelt over de huurprijs ligt deze prijs lager dan op de gewone huurmarkt.

Voor meer informatie omtrent de inschrijvingsvoorwaarden voor een sociale woning, maak gerust een afspraak via het telefoonnummer 057 219 850.

Meer info

www.vmsw.be
info@svkwoonsleutel.be