Schild, vlag & logo van Menen

Vlag van Menen

vlag_Menen.jpg

De beschrijving van de vlag van Menen werd vastgelegd bij beslissing van de Gemeenteraad dd. 25 april 1980 en werd bekrachtigd door een Koninklijk Besluit van 1 oktober 1980 (Belgisch Staatsblad van 12.12.1980).

De beschrijving luidt als volgt:
"Twee even lange banen van rood en wit, met in de broektop drie gele vijfpuntige sterren, geplaatst 2 en 1".

Wapen van Menen

schild Menen.jpg

De beschrijving van het wapen of het schild van Menen werd vastgelegd bij beslissing van de Gemeenteraad dd. 25 april 1980 en werd bekrachtigd door een Koninklijk Besluit van 1 oktober 1980 (Belgisch Staatsblad van 12.12.1980).

De beschrijving luidt als volgt:
" In zilver drie kepers van keel. Het schild getopt met een stedekroon met vijf torens van goud".

De Raad van Adel bracht voor beide een gunstig advies uit, alsook de Subcommissie voor Heraldiek.

Logo van Menen

logo klein.jpg

In oktober 2002 klopte het stadsbestuur aan bij de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten uit Gent. Onder leiding van hun docent en optiecoördinator Martin Baeyens en collega's zouden alle laatstejaars van de optie Grafische Vormgeving een logo ontwikkelen. Daaruit werd één ontwerp gekozen, dat alle interne en externe communicatie van de stad een eigentijdse look moest geven.

De schuine witte streep symboliseert de Leie die in Menen ons land vanuit Frankrijk binnenstroomt. Het verbindt als het ware België en Frankrijk doordat de landgrens ook in het wit is uitgevoerd. M.a.w. het bovenste vlak symboliseert Menen, het onderste Frankrijk.
Daar alles ineenvloeit, is er geen grens meer. De grenzen zijn open. Menen is daardoor grensverleggend.