Vogelgriep

UPDATE 08/01/2021

Sinds 26 november 2020 is de aanwezigheid van het hoog pathogene vogelgriepvirus H5 vastgesteld bij twee pluimveehouders in België: bij een professioneel pluimveebedrijf in de gemeente Menen (West-Vlaanderen) en bij een particuliere houder in de gemeente Dinant (Namen). Daarnaast werd ook een besmetting met een ander, laagpathogeen vogelgriepvirus H5 vastgesteld op een professioneel pluimveebedrijf in Diksmuide (West-Vlaanderen).

Alle besmettingen zijn ondertussen onder controle gebracht en het FAVV heeft de verschillende beperkingsgebieden die werden afgebakend rond de houderijen opgeheven. 

Situatie bij wilde vogels

Ondanks de positieve evolutie bij deze besmette houderijen en de opheffing van de beperkingsgebieden, blijft het vogelgriepvirus nog steeds circuleren op ons grondgebied. Vandaag telt ons land 20 gevallen van het hoog pathogene vogelgriepvirus H5 bij wilde vogels.

Om op de hoogte te blijven van de situatie bij wilde vogels: http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/gevallenbijwildevogels.asp

Bovendien zijn er bij de buurlanden ook geen indicaties dat de situatie verbetert.

De verplichte ophokplicht van pluimvee en gehouden vogels blijft dus nog steeds van kracht

Dit geldt ook voor particuliere houders die slechts enkele kippen houden.

Geen enkele opgelegde maatregel zal kunnen worden versoepeld zolang de dreiging van besmetting via wilde vogels hoog blijft. Deze situatie kan mogelijk zelfs tot aan het voorjaar van 2021 blijven duren. 

Ter herinnering, volgende maatregelen zijn momenteel in België van kracht:

 • Alle pluimvee en vogels, ook duiven, van professionele pluimveebedrijven en particuliere houders moeten worden opgehokt of afgeschermd zijn om contact met wilde vogels te vermijden. Deze maatregel geldt niet voor struisvogels.
 • Het geven van eten en drinken aan pluimvee en gehouden vogels moet binnen gebeuren of op een manier zodat wilde vogels er geen toegang toe hebben.
 • Het is verboden om pluimvee en gehouden vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water wordt behandeld om eventuele virussen te inactiveren.
 • Alle verzamelingen van pluimvee en vogels (tentoonstellingen, wedstrijden, markten) zijn verboden, zowel voor professionele houders als voor particuliere houders.

Enkel door deze maatregelen strikt op te volgen kunnen we ons pluimvee beschermen.

Het FAVV volgt de situatie in België op de voet en heeft op regelmatige basis overleg met de pluimveesector, andere lidstaten en de Europese overheden.

Vogelgriep: de verplichte ophokplicht van pluimvee en gehouden vogels blijft van kracht op het hele grondgebied!

Vanaf 15/11 moeten pluimvee en gehouden vogels opgehokt worden of afgeschermd zijn met behulp van netten. Dit geldt ook indien je slechts enkele kippen houdt.

Deze maatregel is voor onbepaalde duur van kracht. Voederen en drenken van de dieren moet verplicht binnen gebeuren of op een manier zodat wilde vogels er geen toegang toe hebben.

Blijf op de hoogte van de situatie via onze sociale media (FacebookTwitter,…) of via http://www.favv.be/consumenten/extra/vogelgriep/

Informatie over het vogelgriepvirus

Wat is het vogelgriepvirus?

Aviaire influenza of vogelgriep, is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. De aard van de symptomen en het verloop van de ziekte hangen af van het pathogeen karakter van de virusstam, het getroffen dier, de omgeving en eventuele andere infecties. De besmetting kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar over relatief korte afstand.

Kan ik nog eieren en vlees afkomstig van pluimvee consumeren?

Het virus dat momenteel, en de afgelopen jaren, circuleert is niet overdraagbaar op mensen. De consument loopt geen enkel risico. Het vlees en de eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid worden geconsumeerd.

Het FAVV en dierengezondheid

Het FAVV mag dan wel bekend staan om zijn controles doorheen de voedselketen, het Agentschap is ook verantwoordelijk voor de preventie en bestrijding van gereglementeerde dierziekten. Voor wat betreft vogelgriep, werkt het Agentschap nauw samen met de gewestelijke overheden.

Meer info over het vogelgriepvirus via:

http://www.favv.be/consumenten/extra/vogelgriep/2020-12-03.asp


Op 26 november 2020, werd een haard van hoogpathogene vogelgriep van het type H5N8 vastgesteld op een pluimveebedrijf in Menen (West-Vlaanderen). Als gevolg hiervan werden restrictiezones afgebakend rond de haard: een beschermingsgebied van 3 km en een toezichtsgebied van 10 km. 

In het beschermingsgebied zijn volgende maatregelen van kracht:

 • Alle pluimvee en in gevangenschap gehouden vogels moeten worden opgehokt in een afgesloten gebouw;
 • het verplaatsen van pluimvee, vogels en broedeieren is verboden;
 • Alle houders van pluimvee en andere vogels moeten een inventaris overmaken met het aantal en de soort van het pluimvee en de vogels die zij houden. Professionele houders sturen hun inventaris binnen de 24 uur naar de LCE van het Agentschap waartoe zij behoren (zie contactgegevens hier). Hobbyhouders sturen hun inventaris binnen de 48 uur naar hun stadsbestuur (zie formulier hieronder).
 • Alle verzamelingen, zoals beurzen, markten, tentoonstellingen en prijskampen, van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels zijn verboden.

Behalve deze maatregelen, die van toepassing zijn voor elke professionele of hobbyhouder van pluimvee of vogels, zijn er aanvullende maatregelen van toepassing voor de pluimveesector. Het document met deze maatregelen kan via deze link worden geraadpleegd.

Het beschermingsgebied Menen omvat straten of straatsecties in de gemeenten Menen, Moorslede, Wervik en Wevelgem

In de toezichtsgebied zijn volgende maatregelen van kracht:

 • Verplaatsingen van pluimvee, vogels en broedeieren zijn verboden;
 • Alle houders van pluimvee en andere vogels moeten binnen de 48h een inventaris overmaken met het aantal en de soort van het pluimvee en de vogels die zij houden. De professionele houders sturen deze inventaris binnen de 72 uur door naar de LCE van het FAVV waarvan zij afhangen (zie contactgegevens hier). De hobbyhouders sturen hun inventaris binnen de 72 uur door naar hun gemeente- of stadsbestuur.
 • Alle verzamelingen, zoals beurzen, markten, tentoonstellingen en prijskampen, van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels zijn verboden.

Behalve deze maatregelen, die van toepassing zijn voor elke professionele of hobbyhouder van pluimvee of vogels, zijn er aanvullende maatregelen van toepassing voor de pluimveesector. Het document met deze maatregelen kan via deze link worden geraadpleegd.

Buiten deze gebieden zijn de maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van de ontdekking van gevallen van H5N8 bij wilde vogels sinds 13 november 2020 nog steeds van toepassing.

Sinds 15 november 2020 zijn volgende maatregelen van kracht voor het hele Belgische grondgebied:

 • Alle pluimvee en vogels, met inbegrip van duiven, van pluimveebedrijven en van hobbyhouders, moeten worden opgehokt of zodanig afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt. Deze maatregel is niet van toepassing op loopvogels.
 • Het voederen en het drenken van pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels moet binnen gebeuren of op zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
 • Het is verboden om pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.
 • Alle verzamelingen (tentoonstellingen, wedstrijden, markten) van pluimvee en vogels zijn verboden, zowel voor professionele bedrijven als hobbyhouders.

Vanaf 27 november 2020 is ook het uitladen verboden. Alle slachtkippen, die afkomstig zijn van eenzelfde toom, moeten worden weggehaald binnen de twee werkdagen volgend op de eerste dag van laden met als bestemming het slachthuis.

U kan het geheel aan maatregelen raadplegen op de website van favv.
U kan op de kaart hieronder het beschermingsgebied en toezichtsgebied zien. Om de één of de ander te selecteren kan u linksboven in het kader klikken. 

Inventaris in te vullen door de pluimveehouder

Inventaris
bvb. sier, consumptie eigen productie, kinderboerderij, …