Vacatures bij Stad en OCWM Menen: Halftijds projectcoördinator zorgzame buurten (B1-B3)

Gepubliceerd op Woensdag 07 februari 2024

Deeltijds – contractueel bepaalde duur (projectsubsidie t.e.m. 28/02/2025) – samenstelling wervingsreserve (6 maanden)

Je nieuwe uitdaging als projectcoördinator zorgzame buurten

Als halftijds projectcoördinator bouw je de buurtgerichte zorg in de verschillende buurten van onze stad Menen verder uit. Jouw takenpakket zal onder meer bestaan uit:

 • Het versterken van de sociale cohesie door het uitbouwen van een netwerk van sleutelfiguren
 • Het realiseren van een goede buurtwerking door het organiseren en/of ondersteunen van bewonersactiviteiten
 • Het formuleren van adviezen en voorstellen om de kansarmoede problematiek en leefbaarheidsproblematiek te reduceren
 • Het detecteren en outreachend opvolgen van personen met een zorgnood
 • Het fungeren als aanspreekpunt voor vragen rond zorg, welzijn en wonen
 • Het opzetten en onderhouden van contacten met welzijns-, zorg- en stadsdiensten

Kortom, je zorgt ervoor dat de voorwaarden vervuld zijn opdat mensen, ongeacht leeftijd en grote of kleine ondersteuningsbehoeften op meerdere levensdomeinen, comfortabel in hun woning of vertrouwde buurt kunnen (blijven) wonen zodat we in Menen kunnen streven naar een buurt waar:

 • jong en oud samenleven
 • mensen zich goed en geborgen voelen
 • levenskwaliteit centraal staat
 • bewoners elkaar kennen en helpen
 • personen en gezinnen met grote en kleine ondersteuningsnoden ondersteuning krijgen
 • diensten en voorzieningen toegankelijk en beschikbaar zijn

Het gaat om een halftijdse tijdelijke functie binnen ons IVA Zorg Menen – dienst Zorg op Maat Menen, onder leiding van Jurgen Wastyn.

Een uitgebreide functiebeschrijving vind je hier

Wat verwachten we van jou?

Wat mag jij verwachten? 

 • Een halftijdse contractuele tewerkstelling van bepaalde duur (projectsubsidie t.e.m. 28/02/2025)
 • Een aantrekkelijk salaris volgens salarisschalen B1-B3
 • Al jouw relevante beroepservaring kan in rekening worden gebracht (geldelijke anciënniteit)
 • Je hebt glijdende werkuren
 • 30 dagen jaarlijks verlof (bestaande uit 20 dagen wettelijk verlof, opgebouwd o.b.v. jouw prestaties vorig jaar onder de vakantiewetgeving van het privé-stelsel, EN 10 dagen aanvullend verlof, berekend op het huidige jaar)

 • 14 betaalde feestdagen + 3,5dagen dienstvrijstelling (collectief vastgelegd)

 • Maaltijdcheques van € 6,50
 • Een gratis collectieve hospitalisatieverzekering. Indien gewenst kunnen ook gezinsleden toetreden aan een gunsttarief
 • Een fietsvergoeding woon-werkverkeer
 • Een terugbetaling van je abonnement voor het openbaar vervoer woon-werkverkeer
 • Een aanvullende pensioenregeling (tweede pensioenpijler)
 • 's middags kan je in ons restaurant Zorg Menen terecht voor een menu, dagschotel, spaghetti of saladbar aan een gunstig tarief
 • De voordelen van GSD-V (o.m. premies, het uitgebreid en aantrekkelijk vakantieaanbod van vzw Pollen, toegang tot het voordelenplatform PlusPas, een tussenkomst bij verschillende medische kosten…)

Interesse?

Solliciteren kan via onderstaand sollicitatieformulier.

Vergeet zeker niet je cv, motivatiebrief en diploma als bijlage toe te voegen!

De selectieprocedure bestaat uit een selectiegesprek. Om te slagen, moet je minstens 50% behalen.

VRAGEN INFO OVER DE FUNCTIE?
VRAGEN OVER DE SELECTIEPROCEDURE?
Sollicitatieformulier
Identiteit
Geslacht
Adres
Contactgegevens
Opleiding / werkervaring
Rijbewijs
Bijlagen
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Een recto verso kopie van uw rijbewijs
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Maximaal 5 bestanden.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Via welk kanaal werd je op de hoogte gebracht van deze vacature?

De gegevens die u meedeelt, vallen onder het beroepsgeheim en de wet op de privacy. Bij de verwerking ervan houden we rekening met de bescherming van de gegevens van de kandidaat.

Meteen nadat we je sollicitatie ontvingen, sturen we je een automatische bevestigingsmail. Ontving je deze niet? Contacteer dan de personeelsdienst (T 056 527 188 – vacatures@menen.be). Check zeker ook je spamfolder.