Speelstraten

Ook deze zomer willen we opnieuw extra ruimte geven aan kinderen om te spelen. Daartoe kunnen opnieuw (delen van bepaalde) straten worden ingericht als ‘speelstraat'.

Dit betekent dat...

  • de gehele straat voorbehouden is voor spelen, er mag ook wegneembare speelinfrastructuur geplaatst worden op de straat (een tent, kegels,...);
  • enkel de bewoners van de straat, mensen die er een garage hebben, prioritaire voertuigen en fietsers de straat mogen inrijden;
  • bestuurders stapvoets moeten rijden en spelende kinderen niet in gevaar brengen of hinderen;
  • spelende kinderen worden gelijkgesteld met voetgangers en dus voorrang krijgen.
Hoe aanvragen?

Hier kan je het aanvraagformulier downloaden of ze kunnen afgehaald worden op de Jeugddienst. 

Deadline voor het indienen van het aanvraagformulier is 31 maart 2019!

Periodes en uren?

Er zijn verschillende mogelijkheden. We sommen ze even op:

Uren: 8u tot 20u of 13u tot 20u of 16u tot 21u
Periodes: 1 week; 2 aaneensluitende weken; 1 maand; 2 maanden; verlofperiode (van 21/07 tot en met 15/08) 

Er kan slechts 1 mogelijkheid gekozen worden!

Dit alles moet wel ondersteund worden door de buurtbewoners. Bij de aanvraag dient de enquête ingevuld te worden die bij de jeugddienst of via de website voorhanden is. Hierbij moet 60 % van de bewoners van de straat akkoord gaan met de aanvraag.

Enkel formulieren gedownload via de website of afgehaald via de jeugddienst komen in aanmerking voor aanvraag!

Aanvragen vòòr 31 maart 2018 aan:

College van Burgemeester en Schepenen
Grote Markt 1
8930 Menen