Speelpleinwerking De Speelveugel Lauwe

De stedelijke Jeugddienst organiseert tijdens de krokusvakantie, de paasvakantie en de zomervakantie speelpleinwerking.

Wat?

Tijdens de speelpleinwerking kunnen kinderen komen spelen, knutselen, zich verkleden, spelletjes spelen, ravotten, kampen bouwen, met de fietsjes rondrijden…
We trachten binnen onze speelpleinwerkingen alle kinderen, met elk hun eigen karakter en eigenheid, een actieve, leuke, interessante en sociaal vormende week te laten beleven. Dit doen we onder meer door een combinatie van voorbereide activiteiten en spontane impulsen aan te bieden. Elk uur, elke dag en elke week wordt zo een speelse, onvergetelijke en uitdagende ervaring voor elk kind.
Een enthousiaste animatorengroep staat klaar om jullie (b)engels daarin te begeleiden en vooral te animeren!

We bieden een mix van open en gesloten spel aanbod aan. Dit wil zeggen dat er een mix is tussen:
Gesloten aanbod: kinderen spelen in eigen leeftijdsgroep het voorgestelde aanbod van hun animatoren.
Open aanbod: kinderen kunnen met andere leeftijdsgroepen spelen, en kunnen kiezen uit een mix van activiteiten.

Wie?

Voor alle kinderen van 3-15 jaar.

Groepsindeling
 • Peuters (Peuter en 1e kleuter)
 • Kleuter (2e en 3e kleuter)
 • Groep 1 (1° en 2° leerjaar)
 • Groep 2 (3° en 4° leerjaar)
 • Groep 3 (5° en 6° leerjaar)
 • 12 + 

De kinderen moeten wel zindelijk zijn. 

Op speelpleinwerking de Speelveugel werken we inclusief: dit wil zeggen dat kinderen met een extra zorgvraag

 • gewoon meedraaien in hun leeftijdsgroep in de reguliere speelpleinwerking, met EXTRA aandacht van de aandachts-animator. 
 • er wordt geen apart lokaal voorzien.
Waar?

De Speelveugel
Hoeve Delaere
Hoek Lendakkerlaan 3, Lauwe
0470 067 079 (enkel tijdens de vakanties), 056 529 235
jeugddienst@menen.bespeelveugel@menen.be
Verantwoordelijke: An-Sofie Vandamme

Dagindeling?

Kinderen kunnen een volledige dag komen spelen op het speelplein (halve dagen zijn niet mogelijk).

07u00 – 08u30: Opvang
08u30 – 09u00: Kinderen komen aan
09u00 – 12u00: Activiteiten 
12u00 – 13u30: Middagmaal – begeleid vrij spel
13u30 – 16u00: Activiteiten 
16u00 – 16u15: 4-uurtje 
16u15 – 17u00: Einde activiteiten (kinderen kunnen worden opgehaald t.e.m. 17u) 
17u00 – 18u00:  Opvang 

Eten?

Over de middag serveren wij een heerlijk warm middagmaal. Zelf boterhammen meenemen is niet toegelaten. 
De kinderen krijgen ook een 4-uurtje (en kleuters een 10-uurtje!).

Tarieven

Opgelet: de tarieven zijn aangepast vanaf 1 januari 2020. Deze aanpassingen waren noodzakelijk om een kwaliteitsvolle werking te blijven garanderen. 

 • Eenmalig inschrijvingsgeld (geldig in 2020): 5 euro (vanaf 3de kind 2,50 euro)
 • Volledige dag (inwoners Groot-Menen): 8 euro
 • Volledige dag (niet-inwoners Groot-Menen): 16 euro 
 • Ochtendopvang (07u00 tot 08u30): 0,40 euro per begonnen kwartier
 • Avondopvang (17u00 tot 18u00): 0,40 euro per begonnen kwartier
Tips:
 • Gelieve uw kinderen niet op hun paasbest te kleden en kledij te naamtekenen. 
 • Breng reservekledij mee, zodat uw kind zich kan omkleden wanneer hij/zij te vuil is. 
 • Gelieve onze uren te respecteren. Kinderen die te laat komen, zullen geweigerd worden. 
 • Enkel kinderen die zelfstandig naar het toilet kunnen worden toegelaten tot de werkingen. Kinderen met een luier aan worden niet toegelaten.
 • Gelieve de kinderen enkel te brengen/op te halen op de aangegeven uren. Uitzonderingen moeten schriftelijk gemeld worden op het speelpleinsecretariaat.
Inschrijven?

Inschrijvingen gebeuren dit jaar opnieuw online. Voor de krokus- en paasvakantie kan ingeschreven worden vanaf donderdag 9 januari 2020 via volgende link: http://reservaties.menen.be/ 
Inschrijvingen voor de zomer starten vanaf 29 april 2020.
Het vernieuwde inschrijvingsprogramma loodst u door een aantal stappen om uw kind(eren) in te schrijven. De betaling gebeurt online of op factuur.  Hebt u vragen of problemen, aarzel niet om de jeugddienst te contacteren!

Let op:

 • Vooraf inschrijven is verplicht (telefonisch inschrijven kan niet).
 • Teruggave van inschrijving- en deelnamegeld is enkel mogelijk mits doktersattest EN telefonische verwittiging vóór 09u00 op de dag van afwezigheid. Verwittigen kan op volgend nummer 0470 067 079
 • Kinderen die in de opvang waren krijgen na de zomer een factuur.