Ruimtelijke Structuurplannen

Structuurplannen bestaan op de drie bestuursniveaus: één voor heel Vlaanderen, één voor elke provincie en de gemeenten. Elke overheid geeft haar visie over haar bevoegdheden. Het structuurplan Vlaanderen zal zich beperken tot een visie over de elementen die structuurbepalend zijn op Vlaams niveau. De provinciale en gemeentelijke structuurplannen vormen een verdere detaillering op hun niveau, maar richten zich steeds naar de plannen van een hoger niveau.