Wijzigen familienaam bij erkenning

Een kind dat geboren wordt uit een ongehuwde vrouw krijgt de familienaam van de moeder. 
Wanneer de biologische vader het kind erkent, hebben de ouders de keuze: het kind kan dan ofwel de familienaam van de vader krijgen ofwel verder de naam van de moeder dragen. Binnen een termijn van één jaar na de erkenning kunnen de ouders nog beslissen dat het kind de naam van de vader zal dragen. 
Deze naamswijziging kan niet meer gebeuren wanneer het kind 18 jaar is. Dit dient dan te gebeuren via Koninklijk Besluit.

Indien de ouders onmiddellijk beslissen dat het kind de naam van de vader zal dragen, wordt de verklaring van naamswijziging in de erkenningsakte opgenomen. Indien de ouders binnen een termijn van één jaar tot naamswijziging beslissen, bieden zij zich samen in de dienst Burgerlijke Stand aan. Er wordt dan onmiddellijk een afzonderlijke akte van hun verklaring opgesteld en een randmelding gemaakt naast de geboorteakte.

Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?
  • identiteitskaart van de ouders (eventueel ook van het kind);
  • afschrift geboorteakte van het kind.