Vrijstelling draagplicht van de veiligheidsgordel in de auto

Een vrijstelling van de draagplicht van de veiligheidsgordel.

Voorwaarden

Personen die gewichtige medische tegenindicaties vertonen voor wat betreft het dragen van de veiligheidsgordel, kunnen een vrijstelling bekomen.

Een formulier dat ingevuld moet worden door de dokter kan verkregen worden bij het OCMW Menen.

Kosten

Gratis