Voorbehouden parkeerplaatsen voor mensen met een handicap

Indien u in aanmerking komt dan kan u een parkeerplaats bekomen in de onmiddellijke omgeving van de eigen woning. 

Voorwaarden
Voor de persoon met een handicap:

In het bezit zijn van een rijbewijs F: zijnde voertuigen van cat. B, C of D, aangepast aan de invaliditeit van de bestuurder, en enkel door hem gebruikt. of houder zijn van een rijbewijs waarop de beperkte vermeldingen staan om met een voertuig te mogen rijden.

In voornoemd geval kan men,na advies van de politie, onmiddellijk toelating verlenen.

Voor de ouders en/of familieleden van een inwonend persoon met een handicap:
  • de wagen is vrij van B.T.W.-bijdrage en belasting op motorvoertuigen aangekocht op naam van de persoon met een handicap, 
  •  een attest afgeleverd door het ministerie van sociale voorzorg voorleggen waarin uitdrukkelijk vermeld staat dat betrokken persoon met een handicap "het recht verwerft op het fiscaal voordeel inzake BTW, inschrijvingstaks en verkeersbelasting" 
  • Er kan enkel toelating worden gegeven als de persoon met een handicap aan het huis of in de omgeving ervan over geen garage of privé-parking beschikt.

Toelating kan slechts verleend worden als de plaatselijke verkeerssituatie dit toelaat.

Krachtens art 2 en 10 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer,moeten deze parkeerreserveringen noodzakelijk gebeuren bij aanvullend reglement, vastgesteld door de gemeenteraad en onderworpen aan de goedkeuring van de Minister van verkeerswezen voor de gemeentewegen en provinciale wegen, en aan de Minister van Openbare Werken voor de rijkswegen.

Het bezit van een parkeerkaart is dus, ofschoon onontbeerlijk, in geen geval opzich een voldoende element om een gereserveerde parkeerplaats toe te kennen.

Voor iedere aanvrager is het ondertekenen van een verklaring waaruit blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is met het gemeentelijk reglement en het voertuig zijn eigendom is en enkel voor zijn vervoer wordt gebruikt, verplicht.