Verblijfsvergunning

Iedere vreemdeling, vanaf de leeftijd van 12 jaar, die ingeschreven is in het wachtregister, het vreemdelingenregister of het bevolkingsregister moet in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning.
Deze kan aangevraagd worden op de dienst vreemdelingenzaken. Gelieve voor hernieuwing van jouw verblijfskaart, je aan te bieden op de dienst vreemdelingenzaken, met 1 foto en € 7, in de laatste maand voor de vervaldatum.

Bij verlies of diefstal van jouw verblijfsvergunning dien je onmiddellijk aangifte te doen bij de politiediensten. Hiertoe dien je 2 foto’s mee te nemen. Ingeval je de verloren of gestolen kaart terugvindt, moet je je onmiddellijk aanmelden bij de dienst vreemdelingenzaken.