Verbeteringspremie particuliere huurwoningen

Procedure

De premie wordt aangevraagd op de daartoe bestemde aanvraagformulieren vóór de aanvang van de werken. De aanvraag gaat gepaard met een vooronderzoek.

Er kan maximaal 1 huurwoning/gebouw in aanmerking komen per eigenaar, natuurlijk persoon, rechtstreeks of onrechtstreeks in volledige of gedeeltelijke eigendom. 

Uitbetaling van de premie

De premie wordt uitbetaald na het voorleggen van de voldane facturen die niet ouder zijn dan 2 jaar vanaf de aanvraagdatum, foto’s van de nieuwe toestand en na gunstig verslag van de onderzoeker.

Bij ontvangst van de premie krijgt de aanvrager een affiche van stad Menen ter bekendmaking van de steun van stad Menen bij uitgevoerde werken. Deze affiche dient op een zichtbare plaats te hangen tot 1 maand na toekenning van de premie. 

Voorwaarden

De woning

De huurwoning is gelegen in Menen en moet minstens 10 jaar oud zijn. Enkel private huurwoningen die verhuurd worden met een geregistreerde huurovereenkomst kunnen in aanmerking komen voor deze premie. Na de uitvoering van de werkzaamheden dient de woning voor ten minste 9 jaar verhuurd te worden.

De aanvrager

Is een natuurlijk persoon die over het zakelijk recht beschikt van de woning. De huurder moet de woning gebruiken als hoofdverblijfplaats en moet ook officieel gedomicilieerd zijn op het ogenblik van de toekenning premie.

Welke werken komen in aanmerking?

 • Vernieuwen van buitenschrijnwerk en buitendeuren in minimum volledige gevel of volledige verdieping. De ramen zijn voorzien van ventilatieroosters en het glas moet minstens voldoen aan een U 1,0 W/m²K;
 • Het vernieuwen van het dak van het hoofdgebouw en/of bestaande aanbouw van de woning. Het vernieuwde dak moet voorzien zijn van een goed onderdak en isolatie. Het plaatsen van isolatie alleen of vervangen van goten alleen komt niet voor betoelaging in aanmerking. De isolatiewaarde (Rd-waarde) van de dakisolatie bedraagt minstens 4,5m² K/W;
 • Werken die vochtproblemen door opstijgend grondvocht en of slagregen efficiënt bestrijden;
 • Grondige elektriciteitswerken + keuringsattest;
 • De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van een bestaande badkamer of de installatie van een badkamer. Onder een badkamer wordt verstaan: de afzonderlijke ruimte waarin minstens een bad of douche is geïnstalleerd en een of twee wastafels;
 • Gevelrenovatie: schilderwerken van de volledige voorgevel, plaatsen nieuwe steen, plaket of gelijkaardige tegen de volledige voorgevel; reinigen en hervoegen van de volledige voorgevel;
 • Werkzaamheden om de risico’s op CO-intoxicatie te verhelpen;
  • Plaatsing één waterverwarmingstoestel met gesloten verbrandingsruimte;
  • De plaatsing van maximaal drie verwarmingstoestellen op gas, met gesloten verbrandingsruimte;
  • Het vervangen van een bestaande centrale verwarmingsketel door een hoogrendementsketel met label HR+ of HR Top gas of met het label Optimaz of Optimaz Elite (stookolie);
  • De installatie van of omschakeling naar centrale verwarming;
  • Het bouwen, verbouwen, herstellen of aanpassen van een rookkanaal;
  • Installatie van een zonneboiler of warmtepomp;
 • Creëren van een afzonderlijke toegang tot het gedeelte boven of achter de winkel.

Alle werken dienen uitgevoerd te worden conform de stedenbouwkundige voorschriften. 

Kosten

Hoeveel bedraagt de premie?

Het premiebedrag bedraagt 1/3 van de kostprijs met een maximum van € 5000 van de totale kostprijs. De totale kostprijs bedraagt minimum € 3000 (excl. BTW).

Extra informatie

KWALITEITSLABEL

De verbeteringspremie voor particuliere huurwoningen is gekoppeld aan een kwaliteitslabel. Er wordt een onderzoek gedaan in de woning volgens de Vlaamse Wooncode. Indien een woning minder dan 3 strafpunten scoort, kan ze in aanmerking komen voor een premie. 

Na het wegwerken van de vastgestelde gebreken, volgt een hercontrole door de technisch medewerker van de dienst huisvesting.

Er is 1 lokaal kwaliteitslabel:

-    A-label: 3-0 strafpunten