Verbeteringspremie particuliere huurwoningen

Welke werken komen in aanmerking?
 • Vernieuwen van buitenschrijnwerk en buitendeuren in minimum volledige gevel of volledige verdieping. De ramen zijn voorzien van ventilatieroosters en het glas moet minstens voldoen aan een U 1,1 W/m²K;
 • Het vernieuwen van het dak van het hoofdgebouw en/of bestaande aanbouw van de woning. Het vernieuwde dak moet voorzien zijn van een goed onderdak en isolatie. Het plaatsen van isolatie alleen of vervangen van goten alleen komt niet voor betoelaging in aanmerking. De isolatiewaarde (Rd-waarde) van de dakisolatie bedraagt minstens 3,5m² K/W;
 • Werken die vochtproblemen door opstijgend grondvocht en of slagregen efficiënt bestrijden;
 • Grondige elektriciteitswerken + keuringsattest;
 • De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van een bestaande badkamer of de installatie van een badkamer. Onder een badkamer wordt verstaan: de afzonderlijke ruimte waarin minstens een bad of douche is geïnstalleerd en een of twee wastafels;
 • Creëren van een afzonderlijke toegang tot het gedeelte boven of achter de winkel.
 • Gevelrenovatie: schilderwerken van de volledige voorgevel, plaatsen nieuwe steen, plaket of gelijkaardige tegen de volledige voorgevel; reinigen en hervoegen van de volledige voorgevel.  
 • Werkzaamheden om de risico’s op CO-intoxicatie te verhelpen:
  • Plaatsing één waterverwarmingstoestel met gesloten verbrandingsruimte;
  • De plaatsing van maximaal drie verwarmingstoestellen op gas, met gesloten verbrandingsruimte;
  • Het vervangen van een bestaande centrale verwarmingsketel door een hoogrendementsketel met label HR+ of HR Top gas of met het label Optimaz of Optimaz Elite (stookolie)
  • De installatie van of omschakeling naar centrale verwarming;
  • Het bouwen, verbouwen, herstellen of aanpassen van een rookkanaal.
Hoeveel bedraagt de premie?

Het premiebedrag bedraagt 1/3 van de kostprijs met een maximum van € 5000. De totale kostprijs bedraagt minimum € 3000 (excl. BTW).
Bij resterende strafpunten is 1 strafpunt = 100 euro.
Het premiebedrag wordt verminderd met het aantal strafpunten.

Aanvraag en uitbetaling van de premie

De premie wordt aangevraagd op de daartoe bestemde aanvraagformulieren vóór de aanvang van de werken. De aanvraag gaat gepaard met een vooronderzoek.
De premie wordt uitbetaald na het voorleggen van de voldane facturen die niet ouder zijn dan 1 jaar, foto’s van de nieuwe toestand en na gunstig verslag van de onderzoeker.

Voorwaarden
De woning

De huurwoning is gelegen in Menen en moet minstens 10 jaar oud zijn. Enkel private huurwoningen die verhuurd worden met een geregistreerde huurovereenkomst komen in aanmerking voor deze premie. Na de uitvoering van de werkzaamheden dient de woning voor ten minste 9 jaar verhuurd te worden.

De aanvrager

Is een natuurlijk of rechtspersoon die over het zakelijk recht beschikt van de woning. De huurder moet de woning gebruiken als hoofdverblijfplaats en moet ook officieel gedomicilieerd zijn op het ogenblik van de premie-aanvraag.